Обавештење Одељења локалне пореске администрације

Одељење локалне пореске администрације Општинске управе општине Велико Градиште обавештава грађане да је висина референтне каматне стопе 4,25%, а камата за неблаговремено плаћене приходе, од 07.04.2016. године, износи 14,25%.