Обавештење грађанима са подручја општине Велико Градиште о излагању на увид дела јединственог бирачког списка за подручје општине Велико Градиште

НА ОСНОВУ ЧЛАНА 7. И 14. ЗАКОНА О ЈЕДИНСТВЕНОМ БИРАЧКОМ СПИСКУ („СЛ. ГЛАСНИК РС“, БР.104/2009 И 99/2011) И ТАЧКЕ 5. 9. И 10. УПУСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА О ЈЕДИНСТВЕНОМ БИРАЧКОМ СПИСКУ („СЛ. ГЛАСНИК РС“, БР. 15/2012), ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, УПУЋУЈЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ГРАЂАНИМА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

1. ИЗЛАЖЕ СЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ РАДИ ПРОВЕРЕ ДА ЛИ СУ ГРАЂАНИ УПИСАНИ У БИРАЧКИ СПИСАК И ДА ЛИ СУ УПИСАНИ ПОДАЦИ ТАЧНИ.

УВИД СЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ НЕПОСРЕДНО, У СЕДИШТУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, ЖИТНИ ТРГ БР.1, У КАНЦЕЛАРИЈИ БРОЈ 3 ИЛИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ НА ЗВАНИЧНОЈ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ http://www.mduls.gov.rs/, УНОШЕЊЕМ ЈЕДИНСТВЕНОГ МАТИЧНОГ БРОЈА ГРАЂАНА (ЈМБГ), КАО И СЛАЊЕМ СМС ПОРУКЕ СА ОВИМ ПОДАТКОМ НА БРОЈ ТЕЛЕФОНА КОЈИ СЕ ОБЈАВЉУЈЕ У СРЕДСТВИМА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА И НА НАВЕДЕНОЈ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ МИНИСТАРСТВА ОД ПРОГЛАШЕЊА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ, ПРАВО НА УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК ИМА И ПОДНОСИЛАЦ ПРОГЛАШЕНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ИЛИ ЛИЦЕ КОЈЕ ОН ОВЛАСТИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.

2.ЛИЦА КОЈА НА ДАН ИЗБОРА (24.АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ) НАВРШАВАЈУ 18 ГОДИНА, МОГУ ДА ПОДНЕСУ ЗАХТЕВ ЗА УПИС У БИРАЧКИ СПИСАК.

3.ДО ЗАКЉУЧЕЊА БИРАЧКОГ СПИСКА, ОДНОСНО ДО 8. АПРИЛА 2016. ГОДИНЕ У 24.00 ЧАСА, ГРАЂАНИ И ПОДНОСИОЦИ ПРОГЛАШЕНИХ ИЗБОРНИХ ЛИСТА ИЛИ ЛИЦЕ КОЈЕ ОНИ ОВЛАСТЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА НА КОЈИМА СЕ ЗАСНИВАЈУ ПРОМЕНЕ У БИРАЧКОМ СПИСКУ (УПИС, БРИСАЊЕ, ИЗМЕНУ, ДОПУНУ ИЛИ ИСПРАВКУ) ОД СТРАНЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БРОЈ 3.

4.НАКОН ЗАКЉУЧЕЊА БИРАЧКОГ СПИСКА, ОДНОСНО ОД 9. АПРИЛА 2016. ГОДИНЕ, СВЕ ДО 72 ЧАСА ПРЕ ИЗБОРА, ОДНОСНО ДО 20. АПРИЛА 2016. ГОДИНЕ У 24.00 ЧАСА, МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ВРШИ СВЕ ПРОМЕНЕ У БИРАЧКОМ СПИСКУ (УПИС, БРИСАЊЕ, ИЗМЕНУ, ДОПУНУ ИЛИ ИСПРАВКУ).

5.ГРАЂАНИ МОГУ НАЈКАСНИЈЕ ПЕТ ДАНА ПРЕ ДАНА ЗАКЉУЧЕЊА БИРАЧКОГ СПИСКА, ОДНОСНО ДО 2.АПРИЛА 2016. ГОДИНЕ У 24.00 ЧАСА, ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БРОЈ 3, ДА СЕ У БИРАЧКИ СПИСАК УПИШЕ ПОДАТАК ДА ЋЕ БИРАЧ НА ПРЕДСТОЈЕЋИМ ИЗБОРИМА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ГЛАСАТИ ПРЕМА МЕСТУ БОРАВИШТА У ЗЕМЉИ(ИЗАБРАНО МЕСТО ГЛАСАЊА). ГРАЂАНИ КОЈИ ИМАЈУ БОРАВИШТЕ У ИНОСТРАНСТВУ МОГУ ГЛАСАТИ ПРЕМА МЕСТУ СВОГ БОРАВИШТА НА ОСНОВУ ПОДНЕТОГ ЗАХТЕВА И УПИСА КОЈИ ВРШИ ОПШТИНСКА УПРАВА АКО ЈЕ ТО ЛИЦЕ ПРИЈАВИЛО ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

6. СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОГУ СЕ ДОБИТИ НА ТЕЛЕФОН 012/662-489.

Број: 013-2/2016-01-3

У Великом Градишту

Дана: 05.03.2016. године

НАЧЕЛНИК

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Сузана Ђорђевић, дипл.правник

image_pdfimage_print