Поништај огласа о јавном конкурсу за именовање директора ЈУ „Културни центар Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

Република Србија

Општина Велико Градиште

Јавнa установa Културни центар

„Властимир Павловић Царевац“

Велико Градиште

ПИБ: 101365458

MБ: 17223909

 

ПОНИШТАВА СЕ У ЦЕЛОСТИ

оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавне установе „Културни центар Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште, објављен у листу „Послови“ број 660-661, од 10.02.2016. године.

image_pdfimage_print