Представљен Пројекат гасификације општина Браничевског округа

У свечаној сали Скупштине општине Велико Градиште, у среду 10. фебруара, одржана је презентација Пројекта гасификације општина Браничевског округа на којој је представљен Динамички план гасификације.  Општина је у септембру прошле године са “Србијагасом“ потписала Уговор о пословно-техничкој сарадњи о реализацији пројекта гасификације насељених места општине Велико Градиште.

Презентацију су одржали представници Инвестиционе групе, Зоран Кукобат и Градимир Јаковљевић испред стратешког партнера “Гас Инвест“ д.о.о. Београд, Александар Вучић и Марко Бабарогић као представници “Србијагаса“ те Слађан Марковић испред општине Велико Градиште.

Овом састанку пристуствовали су руководиоци институција и Општинске управе општине Велико Градиште како би се детаљније упознали са фазама реализације пројекта као и претходним активностима. Председник општине, Драган Милић, у свом обраћању, истакао је значај инвестиције за привреду Великог Градишта које се определило за интензиван развој туризма и пољопривреде, нагласивши да у 2016. години очекује и решавање питања “Дунавке“, те еколошки и финансијски аспект пројекта гасификације. Он је од Инвестиционе групе затражио одговоре на кључна питања која се тичу динамике радова на гасоводу, када ће се прикључити први корисници и која је цена прикључка и гаса.

Господин Јаковљевић представио је досадашње активности које су обухватиле припремне радове, односно формирање Инвестиционе групе, исходовање информације о локацији за гасоводне објекте и мишљење оператера и транспортера из Србијагаса, израду студије оправданости те исходовање енергетске дозволе за гасификацију. Паралелно са тим, извршено је геодетско снимање дела трасе гасовода и завршено идејно решење за прву изабрану дистрибутивну мрежу у насељу Тополовник, која је проширена на насеља Затоње и Рам, па се ових дана од партнерских општина очекује и електронска овера документације. Уједно, започета је и израда техничке документације за следећу гасоводну мрежу.

Излагањем господина Кукобата представљени су планови и динамика радова у наредне три године.  Динамички план фокусиран је на кључне датуме везане за почетак израде техничке документације и исходовање дозвола, издавање грађевинских дозвола, односно почетак извођења радова, исходовање употребних дозвола и коначно почетак употребе гаса. Очекивана цена гасног прикључка према методологији обрачуна Агенције за енергетику Републике Србије је 112.693,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, према тренутно важећем ценовнику ЈП Србијагас-а.

Основни подаци и преглед динамике радова

примарна ДГМ

секундарна ДГМ Укупно ДГМ ДГ

Укупно

Велико Градиште

58.300

68.400 126.700 41.495

168.195

ДГМ – Дистрибутивна гасна мрежа

Преглед плана почетка напајања гасом по ДГМ:

ДГМ Градиште 27. децембар 2018.
ДГМ Тополовник 09. јануар 2019.
ДГМ Мајиловац 09. јануар 2019.
ДГМ Бара 12. фебруар 2019.
ДГМ Браничево II 25. октобар 2019.
ДГМ Раброво II 17. новембар 2019. *

* Завршетак Пројекта гасификације општине Велико Градиште

ВИДЕО ПРИЛОГ

M03_1090 M03_1091 M03_1104

image_pdfimage_print