Електронске услуге општине Велико Градиште

Општинска управа општине Велико Градиште већ низ година обезбеђује електронске услуге преко свог сајта. На овај начин можете наручити документа или упутити захтев надлежној служби. Настојимо да проширимо списак услуга и олакшамо доступност захтевима.

Приступ услугама врши се на страни Е-УСЛУГЕ.

Овде се, поред оригиналних образаца, налазе подаци о називу услуге, органу задуженом за спровођење, надзорном органу, опис услуге, правна подлога и корисни линкови.

У С Л У Г Е:

– Пријава Комуналној инспекцији

– Уверење о држављанству

– Извод из матичне књиге рођених

– Извод из матичне књиге венчаних

– Извод из матичне књиге умрлих

– Захтев за промену имена/презимена

Такође, на страни Обједињена процедура можете приступити захтевима везаним за урбанизам те пратити поднете захтеве за издавање локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола, од дана подношења па до завршетка обједињене процедуре, а наћи ћете и преглед свих одобрених урбанистичких пројеката.

image_pdfimage_print