Сазив 42. седнице Скупштине општине Велико Градиште

На основу члана 56. и 57. Пословника Скупштине општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 11/2008),

САЗИВАМ

42. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 03. ЈАНУАР 2016. ГОДИНЕ (СРЕДА)  

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

  1. Предлог Одлуке о утврђивању максималног броја запослених у општини Велико Градиште за 2015. годину. 

Напомена: Чланом 57. Пословника Скупштине општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 11/2008) прописано је да се позив за седницу Скупштине општине доставља одборницима 7 дана пре седнице, а када постоје оправдани разлози, који морају бити образложено овај рок може бити и краћи. Разлог оправданости је у томе што у Одлуци о утврђивању максималног броја запослених у општини Велико Градиште за 2015. годину број 016-40/2015-01-1 („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 15/2015) постоје недостаци који би угрозили функционисање појединих јавних установа на територији општине Велико Градиште. Из тог разлога потребно је сазвати седницу СО најкасније 03. фебруара 2016. године и уврстити у дневни ред тачку „Предлог Одлуке о утврђивању максималног броја запослених у општини Велико Градиште за 2015. годину“.

Број: 06-13/2016-01-1  

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                      Скупштине општине    

                                                                                                          Велико Градиште

image_pdfimage_print