Сазив 41. седнице Скупштине општине Велико Градиште

На основу члана 56. Пословника Скупштине општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 11/2008),

САЗИВАМ

41. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 25. ЈАНУАР 2016. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК) 

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

  1. Предлог Одлуке о ангажовању екстерне ревизије,
  2. Предлог Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за запошљавање општине Велико Градиште за 2016. годину,
  3. Предлог Одлуке о усвајању Плана за проглашење ерозионих подручја на територији општине Велико Градиште,
  4. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама,
  5. Предлог Решења о престанку мандата вршиоцу дужности директора ЈП „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште,
  6. Предлог Решења о именовању директора ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште,
  7. Предлог Решења о давању сагласности на Програм отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини за 2016. годину,
  8. Предлог Решења о утврђивању Програма развоја спорта општине Велико Градиште за период 2016.-2018. године,
  9. Информација у вези Извештаја о ревизији одазивног извештаја општине Велико Градиште.

Број: 06-4/2016-01-1  

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Велико Градиште

Браниславка Шуловић, с.р.

image_pdfimage_print