Преузета вест – Државни ревизор похвалио Велико Градиште за отклањање недостатака пословања

Исправка 26 грешака

Вест преузета из Новости, од 12.01.2016. г.

Велико Градиште – општина Велико Градиште поступила је по препорукама Државне ревизорске институције, које се тичу отклањања неправилности уочених и контроли буџета и пословања у 2013. години. Шта је све урађено по препорукама наведено је у одазивном извештају, који је председник општине у марту прошле године доставио ДРИ. Анализирајући овај извештај, ревизор је утврдио да су неправилности уочене у 2013. исправљене током наредне, 2014. године.

У ревизији буџета и  пословања општине у 2013. години је уочено укупно 26 неправилности.

– Међу њима су преовладавале оне које су се тицале погрешног књижења прихода и расхода, склапање уговора или плаћање услуга без претходно донетих одлука, неслагања стања у извештају о новчаним токовима са стањем рачуна трезора, неправилно евидентиране непокретности у општинском власништву – стоји у извештају ревизора.

Аутор: Д.Н.

image_pdfimage_print