Извештај са тестирања кандидата за директора ЈП „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“

Република Србија

Општина Велико Градиште

Комисија за именовање

Број: 023-1/2016-01-1

Датум: 05.01.2016. године

Велико Градиште

 

Извештај са тестирања кандидата за директора ЈП „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“ који је спровела Комисија за именовање одржане дана 05.01.2016. године са почетком у 12:00часова

Тестирање кандидата спровела је Комисија за именовање у саставу:

  • Мирослав Стевић председник комисије
  • Радомир Величковић члан комисије
  • Живослав Богдановић члан комисије
  • Драган Настасијевић члан комисије

Одсутан је Тодор Драгољевић.

На конкурс за избор директора ЈП „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“ који је објављен у Службеном гласнику Републике Србије, и у дневном листу листу Данас, пријавила су се два кандидата:

  • Љубица Митић из Пожежена и
  • Сандра Милошевић из Пожаревца.

Увидом у документацију утврђено је да су обе пријаве потпуне и благовремене.

Након обављеног тестирања кандидата и оцене Програма развоја и повећања добити јавног предузећа кандитати су добили следећи број бодова:

 

  Љубица Митић Сандра Милошевић
Усмена Провера 5 4,25
Писмена провера 5 5
Оцена Програма развоја 5 4,25
УКУПНО БОДОВА 15 13,50

 

Након обављеног тестирања кандидата и оцене Програма развоја и повећања добити јавног предузећа састављена је ранг листа кандидата:

 

  Име и презиме Број бодова
1 Љубица Митић 15
2 Сандра Милошевић 13,50

У Великом Градишту

05.01.2016. године

Председник Комисије

Мирослав Стевић

 

image_pdfimage_print