Позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о измени и допуни Статута општине Велико Градиште

Република Србија
Општина Велико Градиште
Комисија за израду нацрта одлуке о промени Статута
општине Велико Градиште
Број: 06-3/2016-01-1
Датум: 25.01.2016. године
Велико Градиште

 

ПРЕДМЕТ: Позив за учешће у јавној расправи

Позивају се сва заинтересована лица да учествују у јавној расправи о Нацрту Одлуке о измени и допуни Статута општине Велико Градиште, који је израдила Комисија за израду Нацрта одлуке о промени Статута општине Велико Градиште. Јавна расправа трајаће 10 (десет) дана, почев од 28.01.2016. године и трајаће закључно са 08.02.2016. године.

Примедбе и предлози могу се, у писаном облику, доставити на адресу:

– Скупштина општине Велико Градиште, Житни трг број 1, са назнаком – за Комисију за за израду Нацрта одлуке о промени Статута општине Велико Градиште.

ОДЛУКА О ИЗРАДИ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ И СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Председник Комисије за израду

нацрта одлуке о промени Статута 

Милан Митић, с.р.

image_pdfimage_print