Општи позив за увођење у војну евиденцију

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ОПШТИ ПОЗИВ 

ЗА УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

 

На основу члана 15. Закона о војној, радној и материјалној обавези („Сл. гласник РС“, бр.88/09 и 95/10) и члана 4. став 3. Уредбе о начину и поступку извршавања војне, радне и материјалне обавезе („Сл. гласник РС“ бр.100/11), позивамо сва лица мушког пола, рођена 1998. године и старијих годишта, која из одређених разлога нису уведена у војну евиденцију у календарској години у којој су навршила осамнаест година живота, да се јаве у

ЦЕНТАР  МИНИСТАРСТВА  ОДБРАНЕ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Улица Житни трг бр. 1, соба 18

ради увођења у војну евиденцију

 

Увођење у војну евиденцију вршиће се сваког радног дана у периоду од 01. фебруара до 29. фебруара 2016. године, од 09.00 до 14.00 часова. 

Регрут који се уводи у војну евиденцију треба да понесе личну карту. Уколико је не поседује, држављанство Републике Србије доказује изводом из матичне књиге рођених или уверењем о држављанству, а у иностранству – и важећом путном исправом.

Регрути који бораве у иностранству дужни су да се ради увођења у војну евиденцију, јаве надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

Општи позив производи исто правно дејство као и појединачни позив (чл.10. Закона о војној, радној и материјалној обавези). 

ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

image_pdfimage_print