Сaзив за 40. седницу СО Велико Градиште за 17. 12. 2015. године (четвртак)

На основу члана 56. Пословника Скупштине општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 11/2008),

САЗИВАМ 40. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 17. ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК)

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Решења о разрешењу члана Општинског већа општине Велико Градиште,
 2. Предлог Решења о избору члана Општинског већа општине Велико Градиште,
 3. Предлог Одлуке o буџету општине Велико Градиште за 2016. годину,
 4. Предлог Одлуке о приступању промени Статута општине Велико Градиште,
 5. Предлог Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације подручја „Тврђаве Рам“ Велико Градиште,
 6. Предлог Одлуке о грађевинском земљишту,
 7. Предлог Одлуке о утврђивању назива улица, тргова и других делова насељеног места на територији општине Велико Градиште,
 8. Предлог Одлуке о допуни Одлуке о проширеним правима из социјалне заштите грађана у општини Велико Градиште,
 9. Предлог Одлуке о становима за службене потребе,
 10. Предлог Одлуке о размени непокретности између Општине Велико Градиште и физичког лица ради исправке граница,
 11. Предлог Решења о разрешењу Изборне комисије општине Велико Градиште у сталном саставу,
 12. Предлог Решења о именовању Изборне комисије општине Велико Градиште у сталном саставу,
 13. Предлог Решења о укидању Решења о престанку права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта (Младеновић Велибор),
 14. Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“ за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године,
 15. Предлог Решења о давању сагласности на План и Програм Туристичке организације општине Велико Градиште за 2016. годину са финансијским планом,
 16. Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2016. годину,
 17. Предлог Решења о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште за 2016. годину,
 18. Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи програм рада и финансијски план Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за 2016. годину,
 19. Предлог Решења о давању сагласности на План рада и финансијски план ЈУ Спортски центар Велико Градиште за 2016. годину,
 20. Предлог Решења о давању сагласности на План рада Дома здравља Велико Градиште за 2016. годину,
 21. Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште за 2016. годину,
 22. Предлог Решења о давању сагласности на програм пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2016. годину,
 23. Предлог Решења о давању сагласности на План рада са финансијским планом Црвеног крста Велико Градиште за 2016. годину,
 24. Предлог Решења о разрешењу Комисије за одређивање назива улица и тргова на територији општине Велико Градиште,
 25. Предлог Решења о именовању Комисије за одређивање назива улица и тргова на територијји општине Велико Градиште,
 26. Предлог Решења о давању сагласности на допуну Програма постављања привремених објеката и киоска на подручју Великог Градишта за период од 2014. до 2019. године.

 

Напомена: Због обимности материјала, материјал за 3. тачку дневног реда „Предлог Одлуке o буџету општине Велико Градиште за 2016. годину“ достављамо вам на ЦД-у. Уколико неко жели да материјал за наведену тачку дневног реда добије у писаној форми може исти преузети у Скупштинској служби.

Број: 06-131/2015-01-1 

 ПРЕДСЕДНИК  

Скупштине општине 

Велико Градиште

Браниславка Шуловић,с.р

 

image_pdfimage_print