Програм и динамика пописа бесправно изграђених објеката на територији општине Велико Градиште

 

 

 

Села у општини Велико Градиште

 

Викенд насеља у општини Велико Градиште

 

 

Велико Градиште

 

Период изласка на терен

Зона 1.

 

Сираково, Мајиловац, Курјаче Велико Градиште -град Јануар-Март 2016. године
Зона 2.

 

Ђураково, Поповац, Тополовник, Кумане Велико Градиште -град Март-Мај 2016. године
Зона 3.

 

Пожежено, Кусиће, Триброде Велико Градиште -град Мај-Јун 2016. године
Зона 4.

 

Кисиљево, Бискупље, Затоње, Рам, Острово Велико Градиште -град Јун-Август 2016. године
Зона 5.

 

Печаница, Љубиње, Чешљева Бара, Дољашница, Гарево, Макце Велико Градиште -град Август-октобар 2016. године
Зона 6.

 

Царевац, Камијево, Десине, Средњево Велико Градиште -град Октобар-Новембар 2016. године
Викенд насеље Рам, Викенд насеље Острово, Калиновчић, Раваница, Калиновац, Рударево, Бели Багрем Јун–Октобар 2016.године