Сазив за 39. седницу Скупштине општине Велико Градиште

На основу члана 56. Пословника Скупштине општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 11/2008),

САЗИВАМ

39. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 23. НОВЕМБАР 2015. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК)
 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Извештај о остварењу буџета за период јануар – септембар 2015. године,
 2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2015. годину,
 3. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације Мали расадник у Великом Градишту,
 4. Предлог Одлуке о локалним комуналним таксама,
 5. Предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Велико Градиште,
 6. Предлог Одлуке о условима и поступку претварања права дугорочног закупа грађевинског земљишта у право својине,
 7. Предлог Одлуке о успостављању сарадње између Општине Велико Градиште Република Србија и Општине Лугош, Жупанија Тимиш, Румунија,
 8. Предлог Одлуке о спровођењу конкурса за именовање директора ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште из Великог Градишта,
 9. Предлог Одлуке о допуни Одлуке о проширеним правима из социјалне заштите грађана у општини Велико Градиште,
 10. Предлог Решења о давању сагласности на Измене Финансијског плана Дома здравља Велико Градиште за 2015. годину,
 11. Предлог Решења о давању сагласности на Измене Финансијског плана Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за 2015. годину,
 12. Предлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште за 2015. годину,
 13. Предлог Решења о давању сагласности на допуне Програма постављања привремених објеката и киоска на подручју Великог Градишта за период 2014-2019. године,
 14. Предлог Решења о укидању својства јавног пута,
 15. Предлог Закључка о понављању поступка,
 16. Предлог Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини у Великом Градишту (Arriva Litas),
 17. Предлог Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини у Великом Градишту (АТП Ивановић превоз),
 18. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела,
 19. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању грађевинског земљишта на привремено коришћење за постављање мањих монтажних објеката – киоска у Великом Градишту (Антић Живорад),
 20. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини на привремено коришћење у Великом Градишту (Марковић Душан),
 21. Предлог Решења о престанку права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта (Футура плус),
 22. Предлог Решења о престанку права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта (Зоран Милошевић)
 23. Предлог Решења о престанку права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта (Гордана Павловић)
 24. Предлог Решења о престанку права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта (Живорад Јовановић)
 25. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова и секретара Комисије за планове општине Велико Градиште,
 26. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште,
 27. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора ЈУ Спортски центар Велико Градиште,
 28. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње школе Велико Градиште,
 29. Предлог Решења о разрешењу и постављењу члана Општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште.

 

Број: 06-118/2015-01-1 

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Велико Градиште
Браниславка Шуловић, с.р.

 

image_pdfimage_print