Обавештење о јавном позиву за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини 7 сеоских кућа са окућницом и доделе пакета помоћи

Општина Велико Градиште обавештава избеглице и бивше избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то: избеглице које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и угрожене избеглице у приватном смештају и бивше носиоце станарског права, а које су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености, да ће јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини 7 сеоских кућа са окућницом и деделу пакета помоћи, у оквиру Регионалног стамбеног програма, Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 4 – сеоске куће (у даљем тексту: Јавни позив), бити објављен 28. децембра 2015. године на огласним таблама општине Велико Градиште и месних заједница општине Велико Градиште, и на интернет презентацији општине Велико Градиште и Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs.

Помоћ је бесповратна и одобрава се зарешавање стамбених потреба избеглица које имају пријављено боравиште/пребивалиште на територији општине  Велико Градиште кроз куповину сеоске куће са окућницом у максималном износу до 9.500 евра у динарској противвредности и доделу пакета помоћи (грађевински материјал и опрема у циљу побољшања услова живота) у максималном износу до 1.500 евра у динарској против вредности, по породичном домаћинству. Изабрани корисник помоћи може додатно да учествује сопственим средствима у реализацији помоћи за решавање стамбених потреба у износу до 50% од износа намењеног за куповину сеоске куће са окућницом (у максималном износу до 4.750 евра, у динарској против вредности). Помоћ се додељује за куповину сеоске куће са окућницом која се налази на територији Републике Србије. Предметна сеоска кућа са окућницом мора бити уписана у катастру непокретности, без терета на објекту и земљишту и мора испуњавати основне услове за живот и становање.

Jавни позив траје од 28. децембра 2015. године до 11. фебруара 2016. године. Све информације у вези поменутог јавног позива заинтересована лица могу добити путем телефона: или код повереника за избеглице Општинске управе општине Велико Градиште, Житни трг бр.1, Велико Градиште, канцеларија бр. 3.

Број: 561-43/2015-01-2

 

image_pdfimage_print