Јавни позив за реализацију програма приправника

Национална служба за запошљавање расписала је Јавни позив за реализацију програма приправника који подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци и полагање приправничког/стручног испита у складу са законом или општим актом послодавца, уз заснивање радног односа.

Информације о програму  могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.  Јавни позив је отворен од дана објављивања у дневном листу до утрошка расположивих средстава извдвојених за ову намену, а најкасније до 20.09.2016. године.

image_pdfimage_print