Archive for month: новембар, 2015

Одржана промоција правилне употребе дечјих ауто-седишта

У сали Основне школе “Иво Лола Рибар“ јуче је одржана промоција правилне употребе дечјих ауто-седишта, организована у оквиру пројекта намењеног унапређењу безбедности деце као путника у саобраћају.

У склопу предавања, организована је обука намењена медицинским радницима задуженим за превенцију у својим институцијама, саветницима у локалној самоуправи, васпитачима, наставницима и родитељима, уз практични део на којем је презентованo правилно постављањe седишта. Након обуке, обављен је и бесплатан преглед дечјих ауто-седишта.

Пројекат је подржан од Агенције за безбедност саобраћаја, а реализовали су га обучени инструктори Центра за промоцију безбедности саобраћаја.

M03_1682 M03_1687

image_pdfimage_print

“Паметна“ табла за малишане у Царевцу

Општина Велико Градиште поклонила је још једну интерактивну школску таблу ученицима, овог пута одељењу Основне школе “Миша Живановић“ у Царевцу. Тим поводом, у уторак, 24. новембра, њих је посетило руководство општине, на челу са председником.

Ово одељење похађа тридесетак ученика нижих разреда, а учионицу деле са двадесетак малишана из Дечјег вртића који ће такође користити “паметну“ таблу. Малишани ће уз помоћ овог наставног помагала моћи да прате интересантне и поучне мултимедијалне садржаје који ће им унапредити и осавременити наставу, а учење учинити занимљивијим.

Изразивши захвалност локалној самоуправи на донацији, директор школе, Дејан Рајковић, истакао је да тач-скрин табла представља техничко достигнуће најновије генерације у области образовања, а школа је до сада добила још четири овакве табле које су постављене у школама у Макцу и Средњеву. Да ће нова технологија бити искоришћена на прави начин гарантује и успешан колектив који је пре десетак година подмлађен те пун знања и ентузијазма. Донација коју је иницирао председеник општине знак је бриге за потребе и проблеме у школама упркос ограниченом буџету локалне самоуправе. Он је додао да је ова школа тренутно најопремљенија сеоска школа у општини.

Поздравивши школски колектив, ученике и њихове родитеље, председник општине, Драган Милић, рекао је да су деца богатство које треба неговати те да се општина определила да улаже у просвету јер је то најбоља инвестиција. Подсетио је да су претходна улагања већ дала резултате. Овде спадају и социјална давања где се за свако рођено дете додељује 20.000 динара, а за незапослену мајку додатних 50.000. Обезбеђена је и бесплатна ужина за основце и карте за превоз средњошколаца који испуњавају услове, као и превоз за студенте из места студирања једном месечно. У учила се редовно улаже па је тако за све школе до сада набављено укупно тридесетак интерактивних табли са намером да се обезбеди савремено праћење наставе за све ученике. Да се на образовање и успех деце полаже велика пажња указује и чињеница да општина сваке године награђује “вуковце“ и добитнике награда на републичким такмичењима вредним и корисним наградама. Такође, додао је да је у плану за наредну годину и проширење овог школског објекта још једном просторијом за полазнике дечјег вртића, али и изградња терена за фудбал. Председник је директору школе уручио монографију “Од злата гудало“ познатог Царевчанина, Властимира Павловића Царевца, која ће обогатити школску библиотеку овог одељења.

Заузврат, професори су на новој табли припремили занимљиву презентацију праћену великим интересовањем свих присутних.

ВИДЕО ПРИЛОГ

M03_1439 1 M03_1441 1 M03_1442 1

image_pdfimage_print

Јавно надметање ради давања у закуп пословног простора у Великом Градишту

На основу Одлуке број 361-9/2015-01-2 од 14.10.2015. године Председникa општине Велико Градиште,

Комисија за закуп општине Велико Градиште, објављује друго

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

 

 1. Општина Велико Градиште преко Комисије за закуп, издаје у закуп у комерцијалне сврхе, јавним надметањем, општински пословни простор, површине од 112,50 m2, у Великом Градишту у улици Кнеза Лазара број 39, постојећи на к.п. бр. 470 из Л.н.бр. 1454 у К.о. Велико Градиште.
 1. Предметни пословни простор даје се у закуп на одређено време на период до 1 (једне) године у виђеном стању.

Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови текућег одржавања пословног простора, трошкови ел. енергије, грејања, ПТТ услуге, комунални таксе и слични трошкови које је у обавези да сноси закупац.

 1. Почетна цена закупа износи 3 еура по m2 на месечном нивоу (без ПДВ-а, уколико је применљиво).

Минимални лицитациони корак на укупну почетну цену износи 0,3 еура / m2 на месечном нивоу.

Цена закупа се исказује у еурима, а плаћа у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

 1. Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица, која положе гарантни износ у висини од једне месечне закупнине обрачунате на основу почетне цене закупа за предметну непокретност, приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа и поднесу уредну писану пријаву.

Гарантни износ се уплаћује на благајни или на жиро рачун број 840-0961804-78 (наменски рачун) општине Велико Градиште, приликом подношења пријава.

 1. Пријаве се подносе за Комисију за закуп општине Велико Градиште, лично преко писарнице Општинске управе општине Велико Градиште, на адреси Житни трг 1, Велико Градиште.

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

 1. Увид у документацију и њено преузимање могуће је извршити у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова, односно у електронском облику са сајта општине Велико Градиште.

Могуће је разгледати предметну непокретност сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова.

 1. Пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис, фотокопију личне карте, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватњу почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

Пријава за јавно надметање предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), навођење делатности која ће се обављати, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватању почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

 1. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји пријаве.
 1. Пријаве се подносе у периоду од 25.12015. године до 03.12.2015. године.

Благовременом се сматра пријава која је примљена на писарници Општинске управе  општине Велико Градиште до 03.12.2015. године до 11.00 часова.

 1. По истеку рока за подношење пријава, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак јавног надметања  сматра  се  успелим  и  у  случају  достављања  једне  исправне пријаве  за учешће којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.

Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине, губи право на враћање депозита.

 1. Јавно надметање ће се одржати дана 04.12015. године, са почетком у 10 часова у великој сали СО Велико Градиште, у Великом Градишту Житни трг број 1, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава и подносилац исте приступи надметању у складу са тачком 11. овог огласа, односно ако истом приступе најмање 2 независна учесника, лично или преко овлашћеног пуномоћника са овереним овлашћењима за заступање на јавном надметању.
 1. Учесници јавног надметања, пред Комисијом усмено дају своје понуде.
 1. Јавно надметање се завршава, када се после највећег постигнутог износа, по трећем позиву, не јави учесник јавног надметања са већим износом.
 1. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.
 2. Понуђач који је учинио најповољнију понуду, обавезан је да на позив председника Комисије, одмах, потпише изјаву да је понудио највиши износ закупнине, са назнаком висине понуђеног износа закупнине.
 3. Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише изјаву из претходне тачке овог огласа, председник Комисије, позива првог следећег најповољнијег понуђача да потпише изјаву.

Уколико први следећи најповољнији понуђач не потпише изјаву из тачке 16. овог огласа, председник Комисије јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.

Понуђачима који одбију да потпишу изјаве положени депозит се не враћа.

 1. Обавештење о резултату надметања се истиче на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште.
 1. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема одлуке, закључи Уговор о закупу, у складу са моделом уговора.
 1. Учеснику јавног надметања са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 15 дана од дана пријема коначне одлуке, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.
 1. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана, од дана одржаног надметања.
 1. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу или у прописаном року не закључи уговор о закупу, непокретност се додељује другом најповољнијем понуђачу.
 1. Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај уплаћеног гарантног износа, а Комисија јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.
 1. Закупац је у обавези да положи гаранцију – обезбеђење и то оверене бланко менице у износу висине једногодишњег закупа пре потписивања уговора о закупу.
 1. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.
 1. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.
 2. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.
 3. Закуподавац задржава право да годишње увећа закупнину утврђену уговором закупу, имајући у виду тржишну висину закупнине за предметну локацију.
 1. Време давања у закуп из тачке 2. овог огласа условљено је одлукама других државних органа и правних следбеника ранијих власника.

Закупац је у обавези да предметни пословни простор напусти и раније у случају да Агенција за реституцију РС, непокретност врати у својину правним представницима власника непокретности.

 1. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 012/662-124.
 1. Оглас је објављен на сајту и огласној табли општине Велико Градиште, и у средствима јавног информисања.

 

Број: 361-11/2015-06

Датум: 24.11.2015. године

Комисија за закуп

image_pdfimage_print

Промоција правилне употребе дечјих ауто-седишта

Промоција правилне употребе дечјих ауто-седишта организована је у оквиру пројекта намењеног унапређењу безбедности деце као путника у саобраћају.

Овом приликом, у сали Основне школе “Иво Лола Рибар“, организоваће се обука медицинских радника који су задужени за превенцију у својим институцијама и саветника у локалној самоуправи, а предавање је намењено и заинтересованим родитељима. Након обуке, у дворишту школе обавиће се бесплатни преглед дечјих ауто-седишта и извршити презентација правилног постављања.

Пројекат подржава Агенција за безбедност саобраћаја, а реализују га обучени инструктори Центра за промоцију безбедности саобраћаја.

Придружите нам се ради безбедности ваше деце и осталих учесника у саобраћају, у четвртак, 26. новембра, са почетком од 10 сати.

Распоред одржавања промоције

upotreba auto-sedista

upotreba auto-sedista

image_pdfimage_print

Јавно надметање ради давања у закуп пословног простора у јавној својини у Великом Градишту – теретана

На основу Одлуке о покретању поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини, број 1201 од 14.10.2015. године, Управног одбора Јавне установе „Спортски центар Велико Градиште“ из Великог Градишта,

Комисија за закуп ЈУСЦВГ,  о б ј а в љ у ј е   т р е ћ е 

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

 1. Јавна установа „Спортски центар“ Велико Градиште издаје у закуп пословни простор у јавној својини, у корисништву ЈУСЦВГ, и то објекат – теретана површине 178,1 m², у Великом Градишту у улици Бошка Вребалова бр. 3, постојећи на катастарским парцелама број 1895/1 и 1971/1 у К.о. Велико Градиште.
 1. Предметни пословни простор даје се у закуп на одређено време на период до 1 (једне) године у виђеном стању.

Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови текућег одржавања пословног простора, трошкови ел.енергије, грејања, ПТТ услуге, комунални таксе и слични трошкови које је у обавези да сноси закупац.

 1. Почетна цена закупа износи 2 еура/m² на месечном нивоу (без ПДВ-а, уколико је применљиво).

Лицитациони корак на укупну цену износи 20 еура на месечном нивоу.

Цена закупа се исказује у еурима, а плаћа у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

 1. Закупац је обавезан да предметни пословни простор користи искључиво за обављање делатности у области рекреације и спорта.
 1. Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица, која пријаве своје учешће, положе гарантни износ у висини износа једне месечне закупнине обрачунате на основу почетне цене закупа и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа.

Гарантни износ уплаћује се на жиро рачун број 840-913668-53, приликом подношења пријава.

 1. Пријаве за јавно надметање, подносе се Комисији у затвореним ковертама, са назнаком “пријава за јавно надметање за закуп теретане” лично у просторијама ЈУСЦВГ у ул. Бошка Вребалова бр. 3, Велико Градиште, сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова.
 1. Увид у документацију и њено преузимање могуће је извршити у просторијама ЈУСЦВГ сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова, односно у електронском облику са сајта ЈУСЦВГ и сајта општине Велико Градиште.

Могуће је разгледати предметну непокретност сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова.

 1. Пријава за јавно надметање физичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис, фотокопију личне карте, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватању почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

Пријава за јавно надметање предузетника и правног лица садржи:име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа,копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватању почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

ОБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВУ

 1. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји пријаве.
 1. Писане пријаве подносе се у периоду од 18.11.2015. године до 26.11.2015. године.

Благовременом сматра се пријава која је пристигла у просторије ЈУСЦВГ Велико Градиште закључно са 26.11.2015. године до 12.00 часова.

 1. По истеку рока за подношење пријава за јавно надметање, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак јавног  надметања  сматра  се  успелим  и  у  случају  достављања  једне  исправне  пријаве  за учешће  којом  се  подносилац  пријаве  региструје  и  присуствује  јавном  надметању  и  проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.

Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине, губи право на враћање депозита.

 1. Јавно надметање ће се одржати дана 27.11.2015. године, са почетком у 11 часова у управној згради Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште, улица Бошка Вребалова бр. 3, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава, односно ако истом приступе најмање 2 независна учесника, лично или преко овлашћеног пуномоћника са овереним овлашћењима за заступање на јавном надметању.
 1. Учесници јавног надметања, пред Комисијом усмено дају своје понуде.
 1. Свака наредна понуда мора бити увећана најмање за 20 еура на месечном нивоу.
 1. Јавно надметање се завршава, када се после највећег постигнутог износа, по трећем позиву, не јави учесник јавног надметања са већим износом.
 1. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.
 2. Понуђач који је учинио најповољнију понуду, обавезан је да на позив председника Комисије, одмах, потпише изјаву да је понудио највиши износ закупнине, са назнаком висине понуђеног износа закупнине.
 3. Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише изјаву из претходне тачке овог огласа, председник Комисије, позива првог следећег најповољнијег понуђача да потпише изјаву.

Уколико први следећи најповољнији понуђач не потпише изјаву из тачке 18. овог огласа, председник Комисије јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.

Понуђачима који одбију да потпишу изјаве положени депозит се не враћа.

 1. Обавештење о резултату надметања се истиче на огласној табли ЈУСЦВГ.
 1. Управни одбор ће након спроведеног поступка, донети образложену одлуку о давању у закуп предметне непокретности и доставити је свим учесницима у поступку.

Лице овлашћено за закључење уговора по коначности одлуке је Директор ЈУСЦВГ.

 1. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема одлуке, закључи Уговор о закупу, у складу са моделом уговора.
 1. Учеснику јавног надметања са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 15 дана од дана пријема коначне одлуке, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.
 1. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана, од дана одржаног надметања.
 1. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу или у прописаном року не закључи уговор о закупу, непокретност се додељује другом најповољнијем понуђачу.
 1. Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај уплаћеног гарантног износа, а Комисија јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.
 1. Закупац је у обавези да положи гаранцију – обезбеђење и то оверене бланко менице у износу висине једногодишњег закупа пре потписивања уговора о закупу.
 1. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.
 1. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.
 2. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.
 3. Закуподавац задржава право да сваке године увећа закупнину утврђену уговором закупу, имајући у виду тржишну висину закупнине за предметну локацију.
 1. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 062 807 48 42.
 1. Оглас је објављен на сајту општине Велико Градиште и сајту ЈУСЦВГ, огласној табли општине и огласној табли ЈУСЦВГ и у средствима јавног информисања.

Број: 1228

Датум: 17.11.2015.год.

Комисија за закуп ЈУСЦВГ

image_pdfimage_print

„Свет“ на сцени Културног Центра

У среду, 25. новембра, са почетком у 20 сати, на сцени Културног центра глумци Дома културе Старо село и КУД-а Крушево извешће представу „СВЕТ“ у режији Дејана Цицмиловића.

Видимо се у позоришту!

12228062_1518912311763059_908214813_o 12236834_1518912371763053_1876743724_o 12248533_1518912275096396_438806496_o 12248868_1518912268429730_1466047843_n program svet 1 program svet 2

image_pdfimage_print

Јавно надметање ради давања у закуп дела пословног простора Дома здравља „Велико Градиште“ у Великом Градишту ради обављања апотекарске делатности

На основу Одлуке број 2454 од 23.10.2015. године Директора Дома здравља „Велико Градиште“,  Комисија за закуп Дома здравља „Велико Градиште“, објављује:

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ДЕЛА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ РАДИ ОБАВЉАЊА АПОТЕКАРСКЕ ДЕЛАТНОСТИ

 1. Дом здравља „Велико Градиште“ преко Комисије за закуп, издаје у закуп у комерцијалне сврхе, јавним надметањем,

– део простора Дома здравља „Велико Градиште“ у Великом Градишту, стојећег на делу кат. парц. бр. 381 земљиште под зградом-објектом бр. 1.

– од 40,40 м2  који се налази у приземљу постојећег објекта на левој страни гледано од Главног  улаза, којег  чине  просторије где су раније биле смештене ординације стоматолошке службе, ради обављања апотекарске делатности.

 1. Простор се даје у закуп на одређено време на период од 5 (пет) година у виђеном стању, с тим што закупац је дужан да закупнину плати 5(пет) година унапред у четири рате од дана закључења уговора у року од годину дана.

Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови текућег одржавања пословног простора, трошкови ел. енергије, грејања, ПТТ услуге, комуналне таксе и слични трошкови које је у обавези да сноси закупац.

 1. Почетна цена закупа износи 000,00динара (стохиљададинара) на месечном нивоу (без ПДВ-а, уколико је применљиво).

Минимални лицитациони корак на укупну почетну цену износи 10.000,00 динара (десетхиљададинара) на месечном нивоу.

Цена закупа се исказује у динарима и плаћа се закупнина у динарима.

 1. Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица, која положе гарантни износ у висини 10% од почетне цене закупа за предметну непокретност, приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа и поднесу уредну писану пријаву.

Гарантни износ се уплаћује на благајни Дома здравља Велико Градиште, приликом подношења пријава и прилаже се уз пријаву.

 1. Пријаве се подносе за Комисију за закуп Дома здравља Велико Градиште, лично преко писарнице Дома здравља Велико Градиште, на адреси Војводе Путника бр. 28, Велико Градиште.
  ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ
 1. Увид у документацију могуће је извршити у  Дому здравља Велико Градиште сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова, односно у електронском облику са сајта Дома здравља Велико Градиште.

Могуће је разгледати предметну непокретност сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова.

 1. Пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис, фотокопију личне карте, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватњу почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

Пријава за јавно надметање предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватању почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту;  изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

 1. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји пријаве.
 1. Пријаве се подносе у периоду од 17.11.2015. године до 12.2015. године.

Благовременом се сматра пријава која је примљена на писарници Дома здравља Велико Градиште до 01.12.2015. године до 11.00 часова.  

 1. По истеку рока за подношење пријава, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак јавног надметања  сматра  се  успелим  и  у  случају  достављања  једне  исправне пријаве  за учешће којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.

Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине, губи право на враћање депозита.

 1. Јавно надметање ће се одржати дана 12.2015. године, са почетком у 12 часова у Службеним просторијама директора Дома здравља Велико Градиште, у Великом Градишту Војводе Путника број 28, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава и подносилац исте приступи надметању у складу са тачком 11. овог огласа, односно ако истом приступе најмање 2 независна учесника, лично или преко овлашћеног пуномоћника са овереним овлашћењима за заступање на јавном надметању.
 1. Учесници јавног надметања, пред Комисијом усмено дају своје понуде.
 1. Јавно надметање се завршава, када се после највећег постигнутог износа, по трећем позиву, не јави учесник јавног надметања са већим износом.
 1. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.
 2. Понуђач који је учинио најповољнију понуду, обавезан је да на позив председника Комисије, одмах, потпише изјаву да је понудио највиши износ закупнине, са назнаком висине понуђеног износа закупнине.
 3. Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише изјаву из претходне тачке овог огласа, председник Комисије, позива првог следећег најповољнијег понуђача да потпише изјаву.

Уколико први следећи најповољнији понуђач не потпише изјаву из тачке 16. овог огласа, председник Комисије јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.

Понуђачима који одбију да потпишу изјаве положени депозит се не враћа.

 1. Обавештење о резултату надметања се истиче на огласној табли Дома здравља Велико Градиште.
 1. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема одлуке, закључи Уговор о закупу, у складу са моделом уговора.
 1. Учеснику јавног надметања са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 15 дана од дана пријема коначне одлуке, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.
 1. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ на благајни Дома здравља Велико Градиште по завршетку јавног надметања.
 1. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу или у прописаном року не закључи уговор о закупу, непокретност се додељује другом најповољнијем понуђачу.
 1. Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај уплаћеног гарантног износа, а Комисија јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.
 1. Закупац је у обавези да положи гаранцију – обезбеђење и то две (соло) оверене бланко менице пре потписивања уговора о закупу.
 1. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.
 1. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом за обављање апотекарске делатности.
 2. Време давања у закуп из тачке 2. овог огласа условљено је одлукама других државних органа и правних следбеника ранијих власника.Закупац је у обавези да предметни пословни простор напусти и раније у случају да Агенција за реституцију РС, непокретност врати у својину правним представницима власника непокретности.
 3. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 012/662-240.
 4. Оглас је објављен на сајту Општине Велико Градиште, сајту и огласној табли Дома здравља Велико Градиште, и у средствима јавног информисања.

Број: 2624/2015

Датум: 16.11.2015. године

Председник
Комисије за закуп
др Недељко Васић

image_pdfimage_print

Информативна радионица Interreg-IPA Програмa прекограничне сарадње Румунија-Србија

У оквиру Interreg IPA Програма прекограничне сарадње Румунија–Србија, 15. септембра 2015. године расписан је први позив за подношење предлога пројеката који ће бити отворен до 15. јануара 2016. године, односно до 15. марта 2016. године за стратешке пројекте.

Тим поводом у Великом Градишту (општина Велико Градиште, сала Скупштине општине Велико Градиште), 19. новембра, биће одржана информативна радионица.

Позивамо све заинтересоване представнике јавних установа и предузећа као и представнике НВО сектора да присуствују како би се упознали са програмамом CBC Румунија-Република Србија и разматрали могућност аплицирања са предлозима пројекта.

АГЕНДА

 

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print