Рани јавни увид – ПДР Нове саобраћајнице између улица Бошка Вребалова и Воје Богдановића у Великом Градишту

ПДР Нове саобраћајнице између улица Бошка Вребалова и Воје Богдановића у Великом Градишту налази се на јавном увиду и у ходнику општине на огласној табли испред канцеларије број 11 oд 09.10.2015. дo 23.10.2015 и на интернет страници:

ЈАВНИ УВИД

Примедбе и сугестије можете предати у канцеларији број 11 у току трајања јавног увида и путем поште адресирано на општину Велико Градиште, Житни Трг бр.1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, 12220 Велико Градиште, са назнаком „Примедбе и сугестије на План детаљне регулације дела насеља Калиновац у општини Велико Градиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене

и имовинско-правне послове

Број: 353-152/2015-06

Датум: 09.10.2015. године

В Е Л И К О   Г Р А Д И Ш Т Е

image_pdfimage_print