Измена јавног позива за прикупљање понуда за набавку услуга финансијског кредита

У складу са усвојеним примедбама и сугестијама потенцијалних понуђача, извршена је измена Позивног писма за набавку услуга одобравања банкарског кредита, објављеног 09.10.2015. године , на интернет страници општине Велико Градиште.

Измењену конкурсну документацију можете преузети на сајту општине Велико Градиште https://velikogradiste.rs/ .

Јавни позив за прикупљање понуда за набавку услуга финансијског кредита
Позивно писмо за набавку услуга одобравања банкарског кредита

Наручилац, продужава рок за достављање понуда до 23.10.2015. године до 12.00 часова.

Отварање понуда обавиће се јавно у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште, Житни трг бр. 1, мала сала СО Велико Градиште, дана 24.10.2015 са почетком у  12.00 часова.

Првобитно објављен јавни позив са ПРАТЕЋОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

У Великом Градишту,

Дана: 15.10.2015. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Драган Милић

image_pdfimage_print