Archive for month: октобар, 2015

Обавештење о јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације „Подручја тврђаве Рам“

Комисија за планове Општине Велико Градиште организује јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације „Подручја тврђаве Рам“.

Jавни увид организује се у трајању од 30 дана почевши од  02.11.2015. године до 02.12.2015. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у  призмељу,  сваког радног дана од 7,00 до 14,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1 најкасније до 02.12.2015. године до 14,00 часова.
Образац – правна лица
Образац – физичка лица

Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација се организује на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Текст и графички прилози (Јавни увид ПДР Подручја тврђаве Рам)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене

и имовинско-правне послове

Број: 353-54/2014-06

Датум: 30.10.2015. године

В Е Л И К О   Г Р А Д И Ш Т Е

image_pdfimage_print

Упозорење због неодговорног власништва – напуштања животиња

Због све већег броја напуштених паса и мачака, односно избацивања животиња на улицу као и пуштања власничких паса без надзора, моле се и упозоравају власници да то не чине, будући да је овакво понашање забрањено чланом 7. и 69. Закона о добробити животиња Републике Србије и за исто су прописане строге казне, до 50.000 за физичка и 500.000 динара за правна лица.

Грађани који имају псе дужни су да животиње држе на начин прописан Законом, односно на начин којим се не угрожава безбедност осталих грађана.

image_pdfimage_print

Обавештење о раном јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације Туристичког насеља Бели Багрем

Комисија за планове Општине Велико Градиште организује рани јавни увид у нацрт Планa детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем.

Рани јавни увид организује се у трајању од 15 дана почевши од  06.11.2015. године до 20.11.2015. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у  призмељу,  сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1 најкасније до 20.11.2015. године до 14.00 часова.
Образац за правна лица
Образац за физичка лица

Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација се организује на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 i 145/2014).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене

и имовинско-правне послове

Број: 353-115/2015-06

Датум: 29.10.2015. године

В Е Л И К О   Г Р А Д И Ш Т Е

image_pdfimage_print

Јавна дискусија на тему „Зашто да запослим особу са интелектуалним тешкоћама?“

У оквиру пројекта  „Започнимо живот“, организација „Човек у невољи“ позива Вас на јавну дискусију на тему:

„Зашто да запослим особу са интелектуалним тешкоћама?“

Дискусија ће се одржати у великој сали Скупштине општине у Великом Градишту, у петак 30. октобра 2015. године, са почетком у 10 часова.

Јавна дискусија је намењена свим представницима приватног и јавног сектора на територији општине Велико Градиште.

Биће нам част да својим присуством допринесете друштвено одговорном пословању у складу са поштовањем основних начела једнакости за све људе.

Организација  „Човек у невољи/ People in need“.

image_pdfimage_print

Амбасада Румуније и општина Велико Градиште о сарадњи

Амбасадор Румуније, господин  Даниел Бану, и генерални конзул Румунског конзулата у Зајечару, господин  Јулиан Ницу, посетили су у уторак, 20. октобра, општину Велико Градиште.

Тема састанка била је прекогранична, економска и културна сарадња те положај румунске националне мањине у општини Велико Градиште. Састанку су, поред председника општине, Драгана Милића, присуствовали и Оана Фиранеску, други секретар у Амбасади, Браниславка Шуловић, председник Скупштине општине Велико Градиште, Јасмина Петровић, помоћник председника и Снежана Милорадовић, шеф Кабинета.

“Општина Велико Градиште је са румунским партнерима остварила изузетну сарадњу. До сада је реализовано 15 пројеката, а у припреми су још два. Братске односе имамо са четири румунске општине, а Румунија је за нас, уједно, и граница са Европском унијом.“, рекао је председник општине Драган Милић.

“Битан правац сарадње са овом прекодунавском земљом је туризам. Понуда на Сребрном језеру је сваке године све већа, а велики број гостију нам долази и из суседне Румуније. Очекујемо да ће се тај број још повећати када почне да саобраћа трајект на релацији Усије-Нова Молдава. Туристичка понуда биће употпуњена и кроз спортске активности којима је планирано учешће деце из Румуније у кошаркашком кампу који на језеру гради наш прослављени кошаркаш Милош Теодосић. Међутим, да бисмо у овим сферама остварили напредак, веома је важно решити велики проблем који угрожава даље планове, а односи се на прашину из затвореног рудника у Новој Молдави коју ветар разноси преко Дунава у Градиште. И овом приликом апелујем да се код надлежних органа заложите да се тај проблем што пре реши, тим пре што је и незадовољство грађана све веће, као и последице таложења прашине.  Општина Велико Градиште је до сада урадила све што је у њеној моћи, обраћајући се и Европској комисији, али је, такође, потребна и сарадња румунске стране.“ истакао је господин Милић, предавши амбасадору обимну документацију насталу настојањима да се овај проблем реши.

Његова екселенција, господин Бану, потврдио је досадашњу успешну сарадњу, нагласивши да Амбасада, у контакту са Букурештом, прати процес имплементације пројеката од којих је велики број успешно завршен. Уједно, истакао је да Румунија нуди Србији експертизу у поступку преговарања те пружа подршку у Европској унији. Он је напоменуо да ће се ангажовати у решавању ситуације са прашином из Нове Молдаве која представља проблем и румунској страни. Нарочито интересовање господин Бану изразио је за питање румунске националне мањине у општини Велико Градиште и региону, односно могућности коришћења румунског језика у школама, медијима и при верским обредима где, како је нагласио, очекује пре свега поштовање принципа те обезбеђеност услова и законодавног оквира.

На ово питање председник општине  одговорио је да, иако општина Велико Градиште има мали број припадника румунске националности, она, као и Република Србија, поштује њихова права и настоји да уважи исказане потребе. Позвао је представнике Румуније да укажу на проблеме уколико их уоче. “У школама је деци омогућено да уче изборни језик по жељи. Док у матичним школама у Мајиловцу и Средњеву није било интересената за румунски језик, у школи у Великом Градишту за учење овог језика изјаснило се тридесетак ученика. Иначе, општина Велико Градиште функционише у складу са својим обавезама према Влади и ресорним министарствима. Наш превасходни интерес је добробит грађана, па смо тако нпр, у крајевима са већинским влашким становништвом, предлагали и увођење црквене службе на том језику. Такође, ради унапређења сарадње, општина ће финансирати пловидбу брода између румунске и српске стране, између осталог и као подстицај запошљавању грађана наше општине у фабрици каблова у Румунији“, додао је господин Милић.

“Грађани су имали легитимно право да се изјасне о својој националности приликом пописа становништва 2011. године као и на изборима за националне савете.“ истакла је председница Скупштине општине, госпођа Шуловић. “Никоме није забрањено да искаже своју вероисповест, односно да изгради цркву уколико испуњава прописане услове.“, рекла је она, поновивши да је општина Велико Градиште веома заинтересована за сарадњу са Румунијом.

По овом питању изјаснио се и генерални конзул, господин Ницу, који је напоменуо да Румунија води бригу о својим мањинама и веома је заинтересована за тренутну ситуацију те да у неким крајевима постоји неусаглашеност са програмом Владе и незаинтересованост за привредно-економску сарадњу. Како је рекао, Конзулат даје своју подршку у политичком дијалогу и економској сарадњи који су веома интензивни на државном нивоу.

По завршетку састанка са председником општине, делегација је обишла Основну школу “Иво Лола Рибар“ у Великом Градишту, где су их примили директор школе, Драган Мандић, и његов заменик,  Мома Пауновић.

“Сваке године у школама се спроводи анкетирање ученика за изборни језик како би се извршиле припреме за ту школску годину. Ове године за тај предмет изјаснило се 28 ученика. Ангажован је професор и обезбеђени одговарајући уџбеници на румунском језику. Настава се одвија након последњег редовног часа, са почетком у 17 сати“, рекао је директор школе.

Амбасадор Румуније додао је да је потребно разменити позитивна искуства са другим општинама, али и повезати се са школама у Румунији ради конкурисања за IPA пројекте уз помоћ Регионалног центра у Темишвару.

image_pdfimage_print

Дечија позоришна представа „Mаша и медвед“

У петак, 23. октобра, са почетком у 18 часова, на сцени Културног центра глумци „Машиног позоришта“ из Београда извешће представу „МАША И МЕДВЕД“ у режији Драгане Суџук.

О ПРЕДСТАВИ

Маша је мала, преслатка девојчица са најлађим осмехом и неодољивим погледом. Освојила је и срце једног медведа који јој је постао најбољи пријатељ. Маши је рођендан и пресрећна је што организује рођендаску забаву. Међутим, Злоћко Боцко (чаробњак) заледио је целу шуму и њене становнике и покварио Машину забаву. Маша и Медвед ће пробати да уз помоћ другара из публике победе Злоћка Боцка и да прославе њен рођендан.

Представа је рађена по мотивима из хит цртаног филма.

masa-i-medved

foto/www.efilmovi.info

image_pdfimage_print

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2016. годину

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2016. годину

image_pdfimage_print

Обавештење о јавној презентацији Урбанистичког пројекта стамбеног објекта апартманског типа на делу к.п. бр. 2366/262 к.о. Велико Градиште

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта стамбеног објекта апартманског типа на делу к.п.бр. 2366/262 К.О. Велико Градиште, подносиоца захтева „SILVER LAKE INVESTMENTA“ доо из Београда и Зорана Јовановића из Бискупља.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од  20.10.2015. године до 27.10.2015. године. у  згради  Општине Велико Градиште, соба бр. 11 у  призмељу,  сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације  своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 27.10.2015. године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Графички прилог

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене

и имовинско-правне послове

Број: 353-207/2015-06

Датум: 19.10.2015. године

В Е Л И К О   Г Р А Д И Ш Т Е

image_pdfimage_print

Обавештење о јавној презентацији Урбанистичког пројекта стамбено-пословног објекта на к.п. бр. 2366/124 к.о. Велико Градиште

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта стамбено-пословног објекта на к.п.бр. 2366/124 К.О. Велико Градиште, подносиоца захтева Меденица Јаблана из Београда.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од  20.10.2015. године до 27.10.2015. године. у  згради  Општине Велико Градиште, соба бр. 11 у  призмељу,  сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације  своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 27.10.2015. године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Графички прилог

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене

и имовинско-правне послове

Број: 353-207/2015-06

Датум: 19.10.2015. године

В Е Л И К О   Г Р А Д И Ш Т Е

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print