Одлукa о измени Одлуке о расписивању јавних позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2015. годину

На основу члана 13 Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл.гл.РС“,бр. 10/13 и 142/14), члана 6 Одлуке о образовању буџетског фонда за развој пољопривреде (Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 1/2010) и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2015, Председник општине Велико Градиште, дана 27.08.2015. године, доноси

ОДЛУКУ о измени Одлуке

о расписивању  јавних  позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2015 годину 

У одељку II. Текст Јавних позива гласи: у ЈАВНОМ ПОЗИВУ I. за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за регрес премије осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње у тачки 4. Уз захтев се подноси следећа документација  алинеја 1,

„Потписана Изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима“  брише се.

У осталим деловима Одлука остаје неизмењена.

Председник општине
Драган Милић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 320-19/2015-01-2
Датум: 27.08.2015 године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ