Опомене обвезницима са неизмиреним дугом по основу пореза на имовину и осталих локалних јавних прихода

Одељење локалне пореске администрације Општинске управе општине Велико Градиште, ради наплате пореског дуга по основу локалних пореских прихода, отпочеће са издавањем опомена свим обвезницима (грађанима, правним лицима и предузетницима) који имају дуг по основу пореза на имовину и осталих локалних јавних прихода из 2014. и ранијих година. Ако порески дужници не плате порески дуг у року из опомене, приступиће се принудној наплати.

Тим поводом позивају се порески дужници да измире порески дуг како се против њих не би покретала принудна наплата, подносиле прекршајне пријаве и обрачунавала и наплаћивала пореска камата.

У поступку принудне наплате пореза од пореских дужника се наплаћују и сви трошкови, који нису безначајни. Примера ради, за сваки излазак пореског извршитеља на терен плаћа се 3.000 динара, а за сведоке који присуствују попису, процени, заплени и продаји ствари плаћа се 2.000 динара по сведоку за сваку радњу у поступку.

Осим тога, порески дужник који не плаћа утврђени порез на имовину и други општински порески приход, чини порески прекршај за који је прописана новчана казна у износу од 50.000 динара. Одељење локалне пореске администрације Општинске управе општине Велико Градиште је дужно да испуни своју законску обавезу па ће зато против свих пореских дужника који не плате свој порески дуг, поднети прекршајне пријаве судији за прекршаје.

Обавештавамо пореске дужнике да могу да остваре право на репрограм, односно одлагање плаћања пореског дуга на рате без испуњавања било каквих услова, и то:

– правна лица, чији је порески дуг по свим основама до 1.000.000 динара;

– предузетници, чији је порески дуг по свим основама до 200.000 динара;

– физичка лица (грађани) чији је порески дуг по свим основама до 100.000 динара.

Порески дужници са пореским дугом преко напред поменутих износа могу остварити право на репрограм уз испуњење прописаних услова, о чему ближе информације могу добити у Одељењу локалне пореске администрације Општинске управе општине Велико Градиште.

image_pdfimage_print