Јавни позив за доставу предлога кандидата за доделу Општинске награде општине Велико Градиште

Скупштина општине Велико Градиште донела је Одлуку о утврђивању 2. августа као Дана општине Велико Градиште као и Одлуку о установљењу и додели Општинске награде и других јавних признања.

Општинска награда додељује се као највише друштвено признање установама, предузећима, месним заједницама, органима, организацијама, удружењима грађана и поједницима, из земље и иностранства, који су постигли и постижу изузетне резултате и достигнућа у свим областима рада и стваралаштва, од значаја за унапређење, развој и афирмацију општине Велико Градиште (привреда, пољопривреда, образовање, здравство, наука, култура, спорт, хуманитарна делатност, посебан допринос афирмацији општине и насељеног места и друге области јавног живота) као и најбољим ученицима и студентима са територије општине Велико Градиште.

Општинска награда додељује се сваке године, на свечаној седници Скупштине општине, а поводом Дана општине.

Право предлагања кандидата за Општинску награду имају одборници Скупштине општине Велико Градиште, чланови Општинског већа, органи, организације, месне заједнице, удружења грађана, предузећа, установе и, својим потписима, најмање 10 грађана.

ОВИМ ПУТЕМ ВАС ПОЗИВАМО ДА ДОСТАВИТЕ ПРЕДЛОГЕ КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ ОПШТИНСКЕ НАГРАДЕ.

ПРЕДЛОГ СЕ ДОСТАВЉА У ПИСАНОЈ ФОРМИ, САДРЖИ СВЕ ПОТРЕБНЕ ПОДАТКЕ О КАНДИДАТУ, МОРА БИТИ ОБРАЗЛОЖЕН И ОБАВЕЗНО МОРА САДРЖАТИ НАЗНАКУ ОБЛАСТИ ЗА КОЈУ СЕ ПРЕДЛАЖЕ.

ПРЕДЛОЗИ СЕ ДОСТАВЉАЈУ КОМИСИЈИ ЗА ДОДЕЛУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, НАЈКАСНИЈЕ ДО 15.06.2015. ГОДИНЕ.

ПРЕДЛОГЕ СЛАТИ У ЗАТВОРЕНОЈ КОВЕРТИ СА НАЗНАКОМ – ПРЕДЛОГ ЗА ОПШТИНСКУ НАГРАДУ – на адресу СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Комисија за доделу општинских

награда и признања

Број: 17-2/2015-02

Датум: 01.06.2015. године

Велико Градиште

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Љубиша Алексић