Обавештење о местима за лепљење огласног материјала

Обавештавају се власници дискотека и остали грађани да је чланом 17. Одлуке о комуналном уређењу и хигијени („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр.6/2013) забрањено лепљење плаката, умрлица и осталог огласног материјала по излозима, кантама за сакупљање отпадака, стаблима вишегодишњих засада, стубовима јавне расвете и осталим местима која нису одређена за ту намену, и да је за исто запрећена казна од 5.000 до 25.000 динара.

Места на којима је дозвољено оглашавање су:

– три огласна стуба у ул. Кнеза Лазара,

– две огласне табле (аутобуска станица и огласна табла на згради старог биоскопа ) и

– две огласне дрвене табле на шетној стази у Белом Багрему.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

image_pdfimage_print