Обавештење о Јавној презентацији Урбанистичког пројекта „Наткривање зелене пијаце“

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта„Наткривање зелене пијаце“ у Великом Градишту, подносиоца захтева Општине Велико Градиште.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 12.03.2015. године до 19.03.2015. године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 7 до 14 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити Одељењу за Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, соба бр. 11 у призмељу, сваког радног дана од 7 до 14 часова Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1. најкасније до 19.03.2015. године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009/ и 24/2011).

Образац за примедбе и сугестије – правна лица
Образац за примедбе и сугестије – физичка лица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове

Број: 353- 13/2015-06
Датум: 11.03.2015. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

image_pdfimage_print