Archive for month: март, 2015

Обавештење о местима за лепљење огласног материјала

Обавештавају се власници дискотека и остали грађани да је чланом 17. Одлуке о комуналном уређењу и хигијени („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр.6/2013) забрањено лепљење плаката, умрлица и осталог огласног материјала по излозима, кантама за сакупљање отпадака, стаблима вишегодишњих засада, стубовима јавне расвете и осталим местима која нису одређена за ту намену, и да је за исто запрећена казна од 5.000 до 25.000 динара.

Места на којима је дозвољено оглашавање су:

– три огласна стуба у ул. Кнеза Лазара,

– две огласне табле (аутобуска станица и огласна табла на згради старог биоскопа ) и

– две огласне дрвене табле на шетној стази у Белом Багрему.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

image_pdfimage_print

Обавештење о Јавној презентацији Урбанистичког пројекта „Наткривање зелене пијаце“

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта„Наткривање зелене пијаце“ у Великом Градишту, подносиоца захтева Општине Велико Градиште.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 12.03.2015. године до 19.03.2015. године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 7 до 14 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити Одељењу за Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, соба бр. 11 у призмељу, сваког радног дана од 7 до 14 часова Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1. најкасније до 19.03.2015. године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009/ и 24/2011).

Образац за примедбе и сугестије – правна лица
Образац за примедбе и сугестије – физичка лица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове

Број: 353- 13/2015-06
Датум: 11.03.2015. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

image_pdfimage_print

Саветовање за пољопривредне произвођаче

Општина Велико Градиште организује саветовање за пољопривредне произвођаче у сали Културног центра у Великом Градишту, у понедељак 16. марта, са почетком у 10 часова.

Програм саветовања:

– Уводна реч представника локалне самоуправе
– Правилна примена агротехничких мера – Јоргованка Влајковац, Пољопривредна саветодавна стручна служба (ПССС)
– Здравствено стање пшенице – Јовица Ђуришић, ПССС
– Предприступни фондови Европске уније – Ана Ђорђевић, ПССС

12-12:30 часова – пауза

– Банке и кредити – Јелена Јовановић, Комерцијална банка
– Осигурање – Бојан Стојићевић, Компанија Дунав осигурање
– Представљање Независне асоцијације пољопривредника Србије – Иван Вучковић

Председник општине Велико Градиште, Драган Милић
Директор ПССС Пожаревац, Александар Стојановић

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print