Јавна презентација урбанистичког пројекта Еко парк – Сребрно језеро

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта Еко парк – Сребрно језеро, на к.п.бр. 2559 К.О. Велико Градиште подносиоца захтева „SILVER LAKE INVESTMENT“ из Београда.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 04.12.2014. године до 10.12.2014. године, у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у приземљу, сваког радног дана од 08 до 14 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, Житни трг бр. 1, најкасније до 10.12.2014. године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009/ и 24/2011).

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број 353-280/2014-06
Датум: 03.12.2014.

image_pdfimage_print