Извештај Државне ревизорске институције о правилности пословања општине Велико Градиште

Државна ревизорска институција извршила је, током 2014. године, контролу финансијских извештаја и правилности пословања општине Велико Градиште у 2013. години.

Овде можете погледати достављене извештаје:

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања општине Велико Градиште за 2013. годину

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака, набавки, имовине и обавеза, пописа и правилности пословања Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште за 2013. годину

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака, набавки, пописа, биланса стања и правилности пословања ЈП „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“ за 2013. годину

Извештаји су преузети са сајта Државне ревизорске институције

image_pdfimage_print