Потписан Анекс 2 Уговора о о поверавању обављања комуналних делатности на територији општине Велико Градиште

Представници општине Велико Градиште и предузећа “Spider Serbia“ из Београда, потписали су 29. октобра, Анекс 2 Уговора о о поверавању обављања комуналних делатности на територији општине Велико Градиште.

Уговор је закључен пре пет година након чега су, како наводи председник општине, Драган Милић, грађани изразили незадовољство његовим одредбама и одбили да плаћају изношење смећа. Како би се ублажиле последице таквог уговора по грађане и решио постојећи проблем, 2011. године закључен је Анекс 1. Тражећи најбоље решење, општина је дала предлог за нови анекс који је, након дугих преговора, верификовала Скупштина општине на последњој седници.

Предлог анекса је утврђен кроз консултације са председницима савета месних заједница те је прихваћена иницијатива да се плаћање врши по домаћинствима. У сеоским насељима ће то, за домаћинства са једним чланом, износити 200 динара без ПДВ-а, а у Великом Градишту 250 динара. За вишечлана домаћинства у селима усвојен је износ од 450 динара, док ће у Великом Градишту цена изношења смећа бити 490 динара. Као потрошачи посебне категорије, власници викенд кућа на Сребрном језеру плаћаће 250 динара за ову услугу.

Лица која до сада нису измирила своје обавезе, а нису тужена, моћи ће да плате дуг за последњу годину, увећан за камату, док је туженима омогућено да дуг отплате висином износа за последњу годину, увећаним за камату и трошкове спора. Они који су спор изгубили од фирме каја врши ову услугу, платиће дуг за две године, увећан за трошкове спора и извршења. Очекује се да грађани до 01. фебруара 2015. године измире своја дуговања и наставе уредно са плаћањем рачуна, како би и “Спидер Сербиа“ поверени посао обављао још квалитетније. До краја године предвиђено је потписивање анекса Уговора и за привредне субјекте у општини.

Директор предузећа “Спидер Сербиа“, Дејан Стојановић, подсетио је да је Анексом 1 Уговора грађанима омогућено да своје неизмирене обавезе плате кроз репрограм како би се избегле принудне наплате. И овим анексом ће се умањити последице неплаћања дугова, уз претпоставку да неће бити потребе за новим корекцијама и да ће се плаћање убудуће одвијати без таквих проблема. Уједно је захвалио свим грађанима који своје обавезе измирују уредно и на време.

image_pdfimage_print