Јавни увид у Нацрт плана генералне регулације насеља Велико Градиште

Комисија за планове општине Велико Градиште, на седници одржаној 20.10.2014. године, утврдила је Нацрт Плана генералне регулације насеља Велико Градиште и на основу чл. 50.Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 и 24/2011) и чл. 60.Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл.гласник РС“, бр.31/2010, 69/2010 и 16/2011) ОГЛАШАВА Јавни увид у Нацрт плана генералне регулације насеља Велико Градиште.

1. ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Скупштине општине Велико Градиште, Житни трг број 1. канцеларија бр. 11, у Великом Градишту, у периоду од 27.10.2014. до 28.11.2014. године, сваког радног дана од 08 до 14 часова.

2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Општине Велико Градиште одржаће се у згради Скупштине општине Велико Градиште, у великој сали СО, Житни трг бр. 1, дана 01.12.2014. године, у 12 часова. У току јавне седнице, сва физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику могу исте образложити пред Комисијом за планове општине Велико Градиште.

3. Примедбе на планирана решења, искључиво у писаној форми, могу се током јавног увида доставити Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовнско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште, најкасније до 28.11.2014. године.

Примедбе и сугестије – правна лица

Примедбе и сугестије – физичка лица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовнско-правне послове
Број: 353-41/2014-06
Датум: 22.10.2014.
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

image_pdfimage_print