Одржана обука за процену вредности некретнина у јавној својини

У четвртак, 17. јула, у Пожаревцу је одржана обука за процену вредности некретнина. Обука је организована и спроведена у оквиру пројекта ,,Управљање имовином – корист за све’’, који финансира Делегација Европске Уније кроз грант шему програма ,,Exchange 4’’, а чији корисници су град Пожаревац, као водећи партнер и још шест партнерских општина: Велика Плана, Жагубица, Кучево, Велико Градиште, Петровац на Млави И Голубац.

Полазници обуке (њих 50-оро) били су запослени у јавним предузећима, општинским и градској управи, а из економског, саобраћајног и грађевинског сектора.

Циљ је био обучавање запослених за процену грађевинске, тржишне и књиговодствене вредности имовине у јавној својини, као и упознавање са новим стандардима и методама при одређивању вредности некретнина. Корисници Пројекта, на основу сопствених ресурса и уз експертску помоћ, извршиће процену вредности евидентиране имовине у јавној својини (грађевинске парцеле, пословне и стамбене објекте, станове, површине јавне намене: улице, паркове, скверове, зелене површине, некатегорисане и категорисане путеве, инфраструктурне објекте и др.), а све у циљу успостављања новог савременог и уређеног система за управљање имовином.

На основу оваквог евидентирања иодређивања вредности имовине, планирано је формирање база података, која ће служити за ефикасно управљање имовином, повећање прихода локалне самоуправе, повећање транспарентности у рентирању и стављању у промет непокретности, увођењу правне регулативе, боље одржавање објеката и површина, као и планирању развоја, изградње и реконструкције, а на основу ажурних података о стању објеката и инфраструктуре.

image_pdfimage_print