Јавна седница Комисије за планове СО Велико Градиште Нацрт плана генералне регулације „Пескови-Пожежено“ са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину

Дана 13.06.2014. године, одржаће се јавна седница Комсије за планове СО Велико Градиште, са почетком у 14:00 часова, у свечаној сали СО Велико Градиште, Велико Градиште, Житни трг 1.

Подносиоци писаних примедби на Нацрт ПГР са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, могу пред Комисијом за планове образложити своје примедбе.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 031-4/2014-06
Датум: 10.06.2014 године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

image_pdfimage_print