1

Позив за подношење предлога за кандидате за доделу општинске награде

Скупштина општине Велико Градиште на седници одржаној 12. јуна 2000. године донела је Одлуку о утврђивању 2. августа као Дана општине Велико Градиште и Одлуку о установљењу општинске награде.

Општинска награда додељује се предузећима, установама, органима и организацијама и појединцима као посебан вид јавног признања за постигнуте резултате и достигнућа у свим областима стваралаштва од значаја за унапређење, развој и афирмацију општине Велико Градиште, а поводом 2. августа, Дана општине Велико Градиште.

Овим дописом позивамо вас да предложите кандидате за доделу овогодишње општинске награде.

Предлози кандидата за доделу општинске награде са образложењем достављају се Одељењу за општу управу и јавне службе Општинске управе општине Велико Градиште (за Комисију за доделу општинских награда и признања), најкасније до 30. маја 2014. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Број: 17-2/2014-01-2
Датум: 23.04.2014. године
Велико Градиште

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Томислав Ивановић
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић