Одговор Европске комисије на захтев општине поводом решавања проблема прашине из рудника Нова Молдава

Општина Велико Градиште већ годинама настоји да реши еколошки проблем настао експлоатацијом рудника бакра и цинка у суседној Новој Молдави у Румунији који угрожава здравље грађана у приобалном делу општине. Са јаловишта рудника на другој страни Дунава јаки југоисточни ветрови подижу облаке фине прашине која осим наше, захвата и суседне две општине, Голубац и Белу Цркву.

До сада се општина обраћала захтевом за предузимање хитних мера надлежним државним институцијама и Влади Републике Србије, шефу Делегације Европске уније у Србији као и Комисији за екологију Европског парламента те Влади Румуније и челницима општине Нова Молдава.

У међувремену, општина Нова Молдава је покушала да минимализује последице овог проблема поливањем јаловишта како се наталожена прашина услед налета ветра не би подизала што је дало краткорочне резултате.

Након низа захтева и ургенција општине, протекле недеље, Европска комисија је општинама Велико Градиште и Нова Молдава упутила допис којим их обавештава да је поводом овог случаја отворила поступак бр 2012/2182 по службеној дужности. Поводом тога румунској влади Комисија је, 21. фебруара ове године, послала образложено мишљење на које очекује одговор како би донела процену и даље поступала у случају могућег кршења закона Европске уније. Достављене жалбе Комисији односе се на примену Директиве 2006/21/ЕУ Европског парламента и Већа од 15.03.2006. г. о управљању отпадом екстрактивне индустрије.

По добијању потребних података општини Велико Градиште биће омогућено да даље прати овај случај.

image_pdfimage_print