Подршка родној равноправности и превенцији насиља у породици

У знак подршке родној равноправности и превенцији насиља у породици представници институција општине Велико Градиште потписале су, 24. фебруара, на иницијативу општине Велико Градиште и Центра за социјални рад оптшина Велико Градиште и Голубац, Споразум о сарадњи у спровођењу заштите жртава насиља у породици и жена у партнерским односима на подручју општине Велико Градиште.

Проблем насиља у породици и у партнерским односима представља озбиљан изазов сваком цивилизованом друштву, претњу његовом развоју те равноправности жена и мушкараца. Насиље у породици се дефинише као злоупотреба моћи и покушај вршења контроле над чланом породице који има мање моћи, а родна димензија насиља је његова суштинска карактеристика.

Блиска сарадња наведених институција и координирана акција свих релевантних актера у заједници од кључне је важности за брзо реаговање и правовремену заштиту жртава.

Споразум о сарадњи потписали су представници Центра за социјални рад, Полицијске управе, Дома здравља, школа и предшколске установе, Основног и Прекршајног суда, Основног јавног тужилаштва и општине Велико Градиште. Директорка Центра за социјални рад, Неда Брајковић, упознала је присутне са темом Споразума и значајем међусобне сарадње у ефикасном решавању проблема насиља у породици.

У циљу заустављања насиља и постизања безбедности жртава општина ће и убудуће пружати свесрдну подршку овим настојањима, истакао је председник општине, Драган Милић.

image_pdfimage_print