Обавештење о подношењу пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину

Позивају се обвезници који су били у обавези, а до сада нису поднели пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину, као и обвезници који нису пријавили промене од значаја за опорезивање, да поднесу пореске пријаве у складу са Законом о порезима на имовину.

Пореске пријаве са потребном документацијом поднети Локалној пореској администрацији Општинске управе општине Велико Градиште, за непокретности које се налазе на територији општине Велико Градиште.

Адреса Локалне пореске администрације:

Општинска управа општине Велико Градиште, Одељење локалне пореске администрације, Житни трг бр. 1 – 12220 Велико Градиште

Телефон на које се могу добити информације: 012/660-126

Пријаве се могу послати скениране са власторучним потписом и путем електронске поште на адресу:

lpa@velikogradiste.org.rs

Рок за подношење пореске пријаве је 15. фебруар 2014. године. Пријаве се подносе на обрасцу ППИ-1 за правна лица и обрасцу ППИ-2 за физичка лица.

Осим тога, напомињемо да су законом о пореском поступку и пореској администрацији прописане новчане казне за прекршаје за неподношење и неблаговремено подношење пореских пријава за физичка лица од 5.000,00 до 100.000,00 динара.

Преузимање образаца:

ОБРАЗАЦ ППИ-1
Прилог 1 уз образац ППИ-1
Прилог 2 уз образац ППИ-1
ОБРАЗАЦ ППИ-2

Одељење локалне пореске администрације

image_pdfimage_print