Студије подизања обале зашите мочварске области Дивици – Појејена

Општина Велико Градиште је у априлу месецу 2013. године почела са реализацијом пројекта “Студије подизања обале зашите мочварске области Дивици – Појејена” који се финансира средствима из програма прекограничне сарадње Румунија-Србија у оквиру приоритета приоритета 2 – Животна средина и ванредне ситуације.

Циљ пројекта јесте заштита животне средине у пограничном мочварском региону Дивичи- Појејена а основне активности на пројекту су припрема пројектно-техничке документације које ће бити основ за конкурисање за средства потребна за инфраструктурна улагања у циљу постизања постављеног циља.

Носилац пројекта је округ Цараш-Северин из Румуније који ће током пројекта припремити пројектно-техничку докуметацију за уређење обале утврде у обухваћеном подручју која са румунске стране Дунава није уређена а Општина Велико Градиште као основну активност на пројекту има припрему пројектно техничке документације за систем за пречишћавање отпадних вода. Укупан буџет пројекта је 692.991,00 евра од чрга је буџет општине Велико Градиште 153.000,00 евра а учешће у суфинансирању 15%, односно 22.950,00 евра а пројекат траје две године.

image_pdfimage_print