“Реконструкција тврђаве Рам“

До сада је урађен идејни пројекат реконструкције тврђаве Рам и започети су земљани радови. Радове је финансирао Сектор за туризам средствима од 2.000.000,00 динара.

Такође је у првој половини 2013.године урађено осветљење утврђења по ободу које је финанисрала турска агенција Тика средствима од 20.000,00 евра. Процењена вредност пројекта је око 2.000.000,00 евра.

У току је припрема пројектно-техничке докуметације реконструкције тврђаве- Главни пројекат и планира се наставак земљањи радова.

Пројекат финасирају: Турска агенција за међународну помоћ и сарадњу, Амбасада Републике Турске у Србији, Министарство финансија-сектор туризам, Министарство културе и информисања Републички завод заштите споменика културе.

Подршку пројекту пружају: Министарство регионалног развоја и ЛС, Регионални завод заштите споменика културе Смедерево, Канцеларија за недовољно развијене општине.

image_pdfimage_print