Обавештење о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи Студије о процени утицаја на животну средину – „Теленор“ д.о.о.

Обавештавамо вас да је поднет захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта постављања радио базне станице за мобилну телефонију на локацији „Велико Градиште 2“, чија се реализација планира на к.п.бр. 799 К.О. Велико Градиште, на кровној тераси објекта у улици Жике Поповића бр. 1, на територији општине Велико Градиште носиоца пројекта „Теленор“ д.о.о. ул. Омладинских бригада 90 11070 Нови Београд.

ЈАВНИ УВИД у Студију о процени утицаја пројекта постављања радио базне станице мобилне телефоније може се извршити у просторијама Општинске управе Велико Градиште у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, канцеларија бр. 11, ул. Житни трг бр. 1, Велико Градиште, у периоду од 18.12 до 06.01.2014 године у времену од 09,00-13,00 часова сваког радног дана.

Заинтересовани органи, организације и јавност могу поднети примедбе и мишљења Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове ОУ-е Општине Велико Градиште закључно са 06.01.2014. године. Примедбе и мишљења се предају у писменом облику на Писарници Општинске управе Велико Градиште.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА о предметној Студији о процени утицаја биће одржана у просторијама Општине Велико Градиште, у ул. Житни трг бр. 1, у Малој сали СО Велико Градиште (на спрату), дана 10.01.2014. године, у времену од 11,00 до 13,00 часова.

У јавној презентацији и јавној расправи о предметној студији о процени утицаја, сагласно чл. 20 став 4 Закона о процени утицаја, учествоваће носилац пројекта и обрађивач студије.

Образац за мишљење заинтересоване јавности
Образац за мишљење органа и организација

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 501-69/2013-06
Датум: 13.12.2013. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

image_pdfimage_print