“Легати Павла и Ђорђа Ђорђевића”- фаза 2

Пројекат се одобрен за финансирање средствима Министараства културе и информисања у укупном износу од 150.000,00 динара. Носилац пројекта је општина Велико Градиште а корисник ЈУ “Народни музеј Велико Градиште”.

У оквиру пројекта израдиће се витрине и постаменти у износу од 100.000,00 динара и извршиће се реатаурација 50 експоната из легата Павла и Ђорђа Ђорђевића.

Пројекат је почео са имплеметацијом у новембру месецу и трајаће два месеца, тј. до јануара 2014. године.

image_pdfimage_print