Archive for month: децембар, 2013

Пројекти из програма Exchange 4 – потписивање у јануару

Осим објављених пројеката, општина Велико Градиште ће потписати 29. јануара 2014. године пројекат помоћи у кући за стара лица који је одобрен за финансирање у оквиру програма Exchange 4.

Водећи партнер је општина Велико Градиште, а остали су: општине Голубац и Мало Црњиће и град Пожаревац. Вредност пројекта је 147.000 евра, а пројекат ће се имплеметирати до јануара 2015.године.

Основне активности у оквиру пројекта су:

· сертификација геронто-домаћица,
· ангажовање 6 геронтодомаћица на период од 3 месеца,
· припрема правилника о пружању услуге помоћ у кући,
· набавка 4 аутомобила – по један за сваку општину,
· медијска промоција, припрема промотивног материјала.

Циљ пројекта јесте да се упостави дугорочна услуга помоћи у кући за стара лица на територији свих општина укључених у пројекат.

Од јануара почиње имплеметација још једног пројекта у оквиру Exchange 4. Носилац пројекта је град Пожаревац, а једна од 6 партнерских општина из Браничевског округа је општина Велико Градиште. Пројекат се односи на попис имовине које припадају ЛС. Пројекат траје годину дана, а укупна вредност пројекта је 320.000 евра.

image_pdfimage_print

“Производња меда – извозна шанса браничевског округа“

Вредност пројекта износи 99 хиљада евра, а донатор је Амбасада Краљевине Норвешке. Носилац пројекта је фондација „Business Innovation programs“ из Београда, док су партнери, поред општине Велико Градиште, општине Петровац на Млави, Жагубица, Мало Црниће и Голубац и град Пожаревац, као и петровачко Друштво пчелара „Млава“ и „Медино д.о.о“. Општина Велико Градиште ће пројекат суфинансирати са учешћем од 100.000,00 динара.

Циљ пројекта јесте помоћ у оживљавању руралних подручја у Браничевском округу кроз експанзију производње меда и увођење младих у пчеларство у већој мери чиме би се покренуо свеобухватни социо-економски развој рурални развој.

Пројектом је предвиђено за општину Велико Градиште: Набавка кошница (75 кошница – по 25 за три најбоља пчелара са територије општине и 8 кошница са вештачким-селетованим матицама – по једна за сваког почетника пчелара) и унапређење знања и производних капацитета постојећих произвођача меда и кроз подршку младим почетницима у пчеларству сетом обука, семинара, израдом бизнис планова.

image_pdfimage_print

Општински економски развој у источној Србији

Циљ пројекта јесте ажурирање базе података о имовини пореских обвезника у циљу финансијског јачања и веће самосталности локланих самоуправа захваљујући редовним приходима од пореза на имовину.

Носилац:ГИЗ

Парнери: Општине Неготин, Књажевац, Голубац, Велико Градиште, Мајданпек, Зајечар, Сокобања, Бољевац, Кладово.

За потребе пројекта ангажовано је 5 лица на период од 3 месеца који попуњавају пореске пројаве на терену .

До сада су ажуриране пореске пријаве у 7 насеља на територији општине Велико Градиште: Десине, Камјево, Печаница, Љубиње, Гарево, Дољашница, Макце.

Одељење за привредни и економски развој је послало поштом обавештење да обаве свој грађанску дужност и поднесу ажурирану пореску пријаву свим власницима викендица у викенд-насељима.

image_pdfimage_print

“Помоћ у кући за стара и угожена лица“

Општина Велико Градиште и Регионални „UNESCO“ Подунавље имплеметирају пројекат „ПОМОЋ У КУЋИ ЗА СТАРА И УРОЖЕНА ЛИЦА СА ПРИМАЊИМА ИСПОД РЕПУБЛИЧКОГ МИНИМУМА – Да старима буде боље“ .

Пројекат је финансиран средстима Министарства рада и социјалне политике и спроводи се у периоду од јула до децембра 2013.године на територији општине Велико Градиште.

Основни циљ пројекта је унапређење квалитета живота корисника кроз пружање свакодневне помоћи у виду одржавања хигијене домаћинства, набавке намирница и лекова, припремање оброка и других услуга предвиђениџ правиликом Министараства рада и социјалне политике о минималним стандардима за пружање услуга социјане заштите.

Активности на пројекту:

• свакодневна двочасновна услуга за сваког корисника
• 6 ангажованих геронто-домаћица
• 24 корисника услуга
• подела хуманитарних пакета

Очекивани резултати:

– Смањена угроженост и побољшан квалитет живота старих лица, корисника пројекта и њихово оснаживање за самостални живот у сопственим домовима даљим наставком пружања отворених видова социјалне заштите;

– Јачање капацитета и даљи развој услуга Помоћи у кући, као и промоција отворених видова социјалне заштите старих лица и лакше прихватање оваквих услуга од стране шире локалне заједнице.

Узимајући у обзир чињеницу да је потреба за овом врстом сервиса далеко већа и да постоје потребе за услугом и у сеоским насељима, општина Велико Градиште је одлучила да средства опредељена Одлуком о буџету за 2013. годину за спровођење социјалне политике усмери на проширење услуге помоћи у кући. Реч је о средствима у укупном износу од 2.000.000 динара, тако да је од 01. октобра са радом почело још 14 геронтодомаћица, чиме ће услугу добило још 56 старих становника општине Велико Градиште. Овај пројект траје до 31.јануара 2014.год.

image_pdfimage_print

“Реконструкција тврђаве Рам“

До сада је урађен идејни пројекат реконструкције тврђаве Рам и започети су земљани радови. Радове је финансирао Сектор за туризам средствима од 2.000.000,00 динара.

Такође је у првој половини 2013.године урађено осветљење утврђења по ободу које је финанисрала турска агенција Тика средствима од 20.000,00 евра. Процењена вредност пројекта је око 2.000.000,00 евра.

У току је припрема пројектно-техничке докуметације реконструкције тврђаве- Главни пројекат и планира се наставак земљањи радова.

Пројекат финасирају: Турска агенција за међународну помоћ и сарадњу, Амбасада Републике Турске у Србији, Министарство финансија-сектор туризам, Министарство културе и информисања Републички завод заштите споменика културе.

Подршку пројекту пружају: Министарство регионалног развоја и ЛС, Регионални завод заштите споменика културе Смедерево, Канцеларија за недовољно развијене општине.

image_pdfimage_print

“Легати Павла и Ђорђа Ђорђевића”- фаза 2

Пројекат се одобрен за финансирање средствима Министараства културе и информисања у укупном износу од 150.000,00 динара. Носилац пројекта је општина Велико Градиште а корисник ЈУ “Народни музеј Велико Градиште”.

У оквиру пројекта израдиће се витрине и постаменти у износу од 100.000,00 динара и извршиће се реатаурација 50 експоната из легата Павла и Ђорђа Ђорђевића.

Пројекат је почео са имплеметацијом у новембру месецу и трајаће два месеца, тј. до јануара 2014. године.

image_pdfimage_print

Гранични прелаз Дунавом трајектом између Нове Молдаве и Винаца

Пројекат се финансира у оквиру IPA програма прекограничне сарадње Румунија-Србија. Реализоваће се у наредних две године. Укупна вредност пројекта је 2.352.674 евра, а буџет општине Велико Градиште, као партнера на пројекту износи 440.769 евра. Пројекат је почео са имплеметацијом у децембру 2013.године.

У оквиру овог пројекта општина Велико Градиште ће реализовати проширење и асфалтирање пута Великог Градишта – Винци (део који који припада Општини Велико Градиште), како би пут био прилагођен теретном саобраћају.

У оквиру пројекта уредиће се гранични прелази у Винцима и Новој Молдави и набавиће се трајект којим ће се успоставити саобраћајна линија Дунавом између Винаца и Нове Молдаве.

image_pdfimage_print

Фокус на традиционалне вештине у циљу економског развоја

Општина Велико Градиште је почела у априлу месецу реализацију пројекта “Фокус на традиционалне вештине у циљу економског развоја” који се финансира средствима из програма прекограничне сарадње Румунија-Србија у оквиру приоритета приоритета 3 – Промоција искуства „Људи људима“. Основни циљ пројекта јесте промоција очување, неговање и постицај за оживљавањем традицијоналних вештина и старих заната српског и румунског народа у пограничном региону.

Период имплеметације пројекта је 1 година и реализују га НГО “Activity” из Решице као водећи партнер и општине Нова Молдава (Румунија) и Велико Градиште као партнети.Вредност пројекта је 169.438,00 евра . Буџет општине Велико Градиште на пројекту је 52.854,00 евра а учешће у суфинансирању 15%.

Док наши партнери са оне стране Дунава сликају иконе на стаклу и обаучавају жене да хеклају и прелту , ми ћемо покушати да постакнемо развој ткања и у оквиру пројекта че се набавити 3 разбоја и мин. 25 жена ће завршти обуку за ткање. Постигнути резултати али и промоција производа одржаће се на крају пројекта у Решици, Новој Молдави и Великом Градишту.

image_pdfimage_print

Игре румунске и српске културне баштине

Општина Велико Градиште је почела у марту месецу реализацију пројекта “Игре румунске и српске културне баштине” који се финансира средствима из програма прекограничне сарадње Румунија-Србија у оквиру приоритета приоритета 3 – Промоција искуства „Људи људима“. Основни циљ пројекта јесте промоција и очување фолклорне традиције српског и румунског народа у пограничном региону.

Пројекат траје годину дана и заједничко га имплеметирају Општина Решица (Румунија) као водећи партнер и Општина Лугој (Румунија) и Општина Велико Градиште као партнери на пројекту. Укупна вредност пројекта је 325.206,00 евра. Буџет општине Велико Градиште 88.660,00 евра а учешће општине Велико Градиште је 15% од вредности буџета опредељеног за општину Велико Градиште.

У оквиру овог пројекта општина Велико Градиште је набавила Мултифункционалну сцену са озвучењем и осветљењем у вредности од 45.000,00 евра, 100 комплета ношње за фолклор, организовала фестивал фолкора на којима су учествовали ансамбли партнерских општина , учестовала са АНИП-ом “Властимир Павловић Царевац” на три фестивала у Румунији, два у Решици и један у Лугоју. Такође су предвиђене и две радионице са циљем промоције културне баштине и очувањем традиције које ће бити организоване у Решици и Лугоју.

image_pdfimage_print

Студије подизања обале зашите мочварске области Дивици – Појејена

Општина Велико Градиште је у априлу месецу 2013. године почела са реализацијом пројекта “Студије подизања обале зашите мочварске области Дивици – Појејена” који се финансира средствима из програма прекограничне сарадње Румунија-Србија у оквиру приоритета приоритета 2 – Животна средина и ванредне ситуације.

Циљ пројекта јесте заштита животне средине у пограничном мочварском региону Дивичи- Појејена а основне активности на пројекту су припрема пројектно-техничке документације које ће бити основ за конкурисање за средства потребна за инфраструктурна улагања у циљу постизања постављеног циља.

Носилац пројекта је округ Цараш-Северин из Румуније који ће током пројекта припремити пројектно-техничку докуметацију за уређење обале утврде у обухваћеном подручју која са румунске стране Дунава није уређена а Општина Велико Градиште као основну активност на пројекту има припрему пројектно техничке документације за систем за пречишћавање отпадних вода. Укупан буџет пројекта је 692.991,00 евра од чрга је буџет општине Велико Градиште 153.000,00 евра а учешће у суфинансирању 15%, односно 22.950,00 евра а пројекат траје две године.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print