Саопштење за јавност – легализација објеката

Обавештавају се власници бесправно изграђених објеката, односно делова објеката који су изграђени до 01. новембра 2013. године да могу поднети захтев за легализацију истих закључно са 30. јануаром 2014. године.

Поступци за легализацију започети до дана ступања на снагу Закона о легализацији („Сл.гл.РС“, бр. 95/13) по захтевима који су поднети до 11. марта 2010. године, а који нису окончани до 11. новембра 2013. године, окончаће се по одредбама Закона о легализацији објеката („Сл.гл.РС“, бр. 95/13).

Захтеви се подносе лично у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште, зграда Општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, канцеларија бр. 11 у приземљу.

Потребна документација наведена је у обрасцу захтева.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 351-378/2013-06
Датум: 05.11.2013 године

image_pdfimage_print