Одлука о расписивању конкурса за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2013/2014. годину

На основу члана 5. став 2. Одлуке о стипендирању студената са подручја општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 13/2012),

Општинско веће општине Велико Градиште на својој 42. седници одржаној 14.11.2013. године, доноси

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА ПОДРУЧЈА

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013-2014. ГОДИНУ

1.

Расписује се Конкурс за доделу стипендија студентима са подручја општине Велико Градиште за школску 2013-2014 годину и то:

– ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ …….. група немачки језик и књижевност –

Дипломирани професор немачког језика и књижевности ………………………………………………… 1 стипендија

– АРХИТЕКТОНСКИ или ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ –

Студијски програм Пејзажна архитектура – дипломирани архитекта пејзажне архитектуре … 1 стипендија

– ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ или ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ –

Одсек хемија – дипломирани хемичар – професор хемије………………………………………………… 1 стипендија

– МАТЕМАТИЧКИ ИЛИ ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ –

Професор математике или дипломирани математичар …………………………………………………… 1 стипендија

– РУДАРСКО ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ- дипломирани рударски инжењер………………………… 1 стипендија

2.

Стипендија се додељује студентима за време трајања редовне наставе која је прописана за стицање одговарајућег степена звања.

3.

Студенти-учесници конкурса подносе Општинској управи општине Велико Градиште – Одељењу за општу управу и јавне службе следећу документацију:

– пријаву – захтев за доделу стипендије,

– уверење о упису одговарајуће године студија,

– потврду о висини просечне оцене остварене у претходној години студија,

– уверење о члановима заједничког домаћинства,

– потврду о приходима чланова домаћинства за првих шест месеци текуће године, издату од стране надлежног органа Општинске управе општине Велико Градиште,

– изјаву да не примају студентски кредит или стипендију од других предузећа и установа, односно по основу члана 10., 11. и 11а. Закона о Ученичком и студентском стандарду (Канцеларија број 4.)

4.

Конкурс је отворен до 2. децембра 2013. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 67-5/2013-01-4

Датум: 14.11.2011. године

Велико Градиште

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Драган Милић

image_pdfimage_print