Одлука о поништавању јавног надметања на кп.бр. 1973/3 улица Бошка Вребалова

На основу члана 96. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 и 24/11), члана 15.,16.,17. и 18. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“ бр. 08/2011), као и члана 20. Статута општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“ бр. 9/08) Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта Скупштине општине Велико Градиште, на предлог Председника општине Велико Градиште, објављује Одлуку о поништавању јавног надметања.

1. Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта Скупштине општине Велико Градиште објавила је на огласној табли СО Велико Градиште Јавно надметање за отуђење и давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини бр. 464-18/2013-01 од 19.08.2013. године, као и на локалној – телевизијској станици „Коперникус“ Велико Градиште.

Овим путем ОБЈАВЉУЈЕ да је јавно надметање на предлог Председника општине Велико Градиште у делу који се односи на кп.бр. 1973/3 Бошка Вребалова, градско грађевинско земљиште, површине 3.10 ари од стране ове Комисије ПОНИШТЕНО.

2. Ново јавно надметање биће накнадно објављено на начин како је и до сада вршено објављивање.

Бр. 464-18/2013-01-03

14.10.2013.год.

КОМИСИЈА

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

image_pdfimage_print