Обавештење о држању паса на територији општине Велико Градиште

Чланом 13. Одлуке о држању домаћих животиња на територији Општине Велико Градиште („Општински службени гласник“, бр.17/03) такође је прописано је да пси морају бити вакцнисани, чланом 6. да се морају држати у посебно ограђеном простору (боксу) или на ланцу те да се у дворишта пуштају само ако не постоји могућност да напусте двориште, а чл.8. да се приликом извођења у шетњу морају држати на кратком поводнику и са заштитном корпом на њушци, са изузетком штенади до три месеца старости и паса малог раста који се могу изводити на исти начин али без заштитне корпе.

Молимо све суграђане који имају псе, да своје љубимце држе на начин прописан Законом и Одлуком, односно на начин којим се не угрожава безбедност осталих грађана. У супротном, против свих лица која се затекну у прекршају, подносиће се прекршајне пријаве и захтевати изрицање новчане казне запрећене законским прописом, у максималном износу.

У нади да ћемо наићи на ваш одазив, унапред се захваљујемо на сарадњи.

Република Србија
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за инспекцијске послове
Бр: 355-424/2013-04
Датум: 09.09.2013.год.
Велико Градиште