Еколошка акција “Чист вазух – ти си на потезу“

Циљ ове акције је да се промотивним манифестацијама и спровођењем трајне мере у општини учини покушај да се смањи коришћење путничких аутомобила и побољшају услови за јавни саобраћај, кретање бициклиста и пешака. Ове године посебан нагласак дат је на промовисању еколошки оправданих начина кретања уз препоруке грађанима како променом свог понашања могу да утичу и на побољшање квалитета ваздуха и живота у својим срединама. У Европи је већ регистровано неколико стотина градова који су се прикључили овој акцији, док у Србији тек неколико.

Позивају се сви грађани, бициклисти и пешаци, да подрже нашу акцију и дају свој допринос вожњи без аутомобила. Сви учесници ће у 10 часова кренути из улице Кнеза Лазара (код Комерцијалне банке) ка Сребрном језеру.