Одлука о поништавању јавног надметања

Скупштине општине Велико Градиште, на предлог Председника општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е

О Д Л У К У
О ПОНИШТАВАЊУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

1. Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта Скупштине општине Велико Градиште објавила је на огласној табли СО Велико Градиште Јавно надметање за давање у закуп осталог неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини бр. 464-84/2013-01 од 18.07.2013 године, као и на локалној -телевизијској станици „Коперникус“ Велико Градиште и веб страници Општине Велико Градиште. Овим путем ОБЈАВЉУЈЕ да је јавно надметање на предлог Председника општине Велико Градиште у целини од стране ове Комисије ПОНИШТЕНО.
2. Ново јавно надметање биће накнадно објављено на начин како је и до сада вршено објављивање.

КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

image_pdfimage_print