Исправка информације објављене у дневним новинама “Блиц“ под насловом “Ускоро блокада Новог Сада и Великог Градишта“

Општина Велико Градиште упутила је данас, због нетачних навода изнетих у тексту, уредништву дневних новина “Блиц“ захтев следећег садржаја за исправку информације објављене под насловом “Ускоро блокада Новог Сада и Великог Градишта“.

“Обраћамо Вам се поводом текста објављеног у дневним новинама “Блиц“ од 08. августа ове године, број 5923, под насловом “Ускоро блокада Новог Сада и Великог Градишта“, ауторке Бојане Анђелић.
Молимо Вас да, због ниже наведених неправилности у тексту, односно изношења нетачних података, у циљу коректног извештавања јавности, а у складу са Законом о јавном информисању (“Службени гласник Републике Србије“, број 43/03, 61/05 и 71/09), објавите следећу исправку.
Општина Велико Градиште од дана ступања на снагу Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012) исти није прекршила.
Рачуноводство Општинске управе општине Велико Градиште има изузетно добру сарадњу са свим својим директним и индиректним корисницима и свакодневно ради у РИНО апликацији те до сада није било никаквих проблема.
Такође, на сајту Министарства финансија и привреде свакодневно се извештава о прекорачењима рокова свих буџетских корисника Републике Србије, а већ дан пре изласка наведеног броја општина Велико Градиште није била у тој евиденцији, те из овог разлога сматрамо да је наведена информација изнета без основа иако је била доступна и проверљива.
Тражене информације могли сте добити не само од председника општине, Драгана Милића, и његовог заменика, Слађана Марковића, већ и од Одељења за финансије Општинске управе Велико Градиште чији се контакти налазе на интернет презентацији општине.“

Претходне недеље је дошло до прекорачења рока за 10 дана, односно, рачун је плаћен у законском року али је дошло до техничке грешке у служби рачуноводства Предшколске установе “Мајски цвет“ Велико Градиште те исти није измирен у РИНО апликацији. Нетачна је информација дата у наслову да Великом Градишту прети блокада као и податак да је општина Велико Градиште од стране Пореске управе примила опомену за неплаћене обавезе.

Заменик председника општине,
Слађан Марковић

Начелник Одељења за финансије,
Јелена Пантић

image_pdfimage_print