Решење о расподели средстава из буџета општине велико градиште за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Велико Градиште за 2018. годину

Предлог о расподели средстава по Јавном позиву за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Велико Градиште за 2018. годину

НАПОМЕНА ЗА УЧЕСНИКЕ КОНКУРСА: Како су опредељена средства додељена подносиоцима пројеката мања од средстава тражених буџетом, у складу са чланом 27. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и чланом II Решења о додели средстава, обавезују се учесници Конкурса да без одлагања (у року од два радна дана од дана пријема Решења) доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима и у оквиру предложеног пројекта, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

Нова спецификација трошкова доставља се на Обрасцу 1 – Буџет пројекта – картица Ревидирани буџет а/ (усаглашавање броја медијских садржаја, прихода и расхода са новоопредељеним средствима органа који је определио средства) који је саставни део Јавног позива.

image_pdfimage_print