12. Седница Скупштине општине - 19.11.2021.

1. Извештај о остварењу буџета за период јануар–септембар 2021. године

– Програм 1

– Програм 2

– Програм 3

– Програм 4

– Програм 5

– Програм 6

– Програм 7

– Програм 8

– Програм 9

– Програм 10

– Програм 11

– Програм 12

– Програм 13

– Програм 14

– Програм 15

– Програм 16

2. Одлукa о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2021. године

3. Одлукa о измени и допуни Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Велико Градиште

4. Одлукa о доприносу за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Велико Градиште

5. Одлукa о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на територији општине Велико Градиште за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину

6. Одлукa о мањим монтажним објектима привременог карактера

7. Одлукa о измени Одлуке о оснивању савета за јавну безбедност и сигурност грађана општине Велико Градиште

8. Одлукa о образовању јединица цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање на територији општине Велико Градиште

9. Решењe о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште (Цветковић Горан)

10. Решењe о престанку мандата директора Јавне установе „Спортски центар Велико Градиште“

11. Решењe о именовању директора Јавне установе „Спортски центар Велико Градиште“

12. Решењe о давању сагласности на Предлог Измене финансијског плана Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац за 2021. годину

13. Решењe о давању сагласности на Измене финансијског плана Основне школе „Миша Живановић“ Средњево за 2021. годину

14. Решењe о давању сагласности на Измене финансијског плана Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште за 2021. годину

15. Решењe о давању сагласности на Измене финансијског плана Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште за 2021. годину

16. Решењe о давању сагласности на Измене финансијског плана Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште за 2021. годину

17. Решењe о давању сагласности на Другу измену и допуну Плана рада и финансијског плана Дома здравља Велико Градиште за 2021. годину

18. Решењe о давању сагласности на Трећу измену и допуну Плана рада и финансијског плана ЈУ „Спортски центар“ Велико Градиште за 2021. годину

19. Решењe о давању сагласности на Измене у Програму рада ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште за 2021. годину

20. Решењe о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за 2021. годину

21. Решењe о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2021. годину

22. Решењe о давању сагласности на Измену и допуну Плана и Програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2021. годину

23. Решењe о давању сагласности на Извештај о реализацији програма пословања за период 01.01.2021 – 30.09.2021. године ЈКП „Дунав Велико Градиште“

24. Решењe о давању сагласности на Измену 3 Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2021. годину

25. Решењe о давању сагласности на Допуну Посебног програма ЈКП „Дунав Велико Градиште“ о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2021. годину

26. Одлука о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање годишњег програма организација у области спорта са седиштем на територије општине Велико Градиште за 2022. годину

12. седница Скупштине општине - 19.11.2021. предлози

Сазив 12. седнице Скупштине општине 19.11.2021.

1.Предлог Извештаја о остварењу буџета за период јануар – септембар 2021. године

1.1. Анализа свих програма збирно 9.2021

1.2. Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање

1.2.3. Мишљење Савета 1.

1.2.3.4. Мишљење Савета. 2.

1.3. Програм 2 – Комуналне делатности

1.4 Програм 3 – Локални економски развој

1.5. Програм 4 – Развој туризма

1.6. Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

1.7. Програм 6 – Заштита животне средине

1.8. Програм 7 – Саобраћај

1.9. Програм 8 – Предшколско васпитање

1.10. Програм 9 – Основно образовање и васпитање

1.11. Програм 10 – Средње образовање и васпитање

1.12. Програм 11 – Социјална и дечија заштита

1.13. Програм 12 – Здравствена заштита

1.14. Програм 13 – Развој културе и информисања

1.15. Програм 14 – Развој спорта и омладине

1.16. Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

1.17. Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе

2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2021. године

3. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Велико Градиште

4. Предлог Одлуке о доприносу за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Велико Градиште

5. Предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на територији општине Велико Градиште за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину

6. Предлог Одлуке о мањим монтажним објектима привременог карактера

7. Предлог Одлуке о измени Одлуке о оснивању савета за јавну безбедност и сигурност грађана општине Велико Градиште

8. Предлог Одлуке о образовању јединица цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање на територији општине Велико Градиште

9. Предлог Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште (Цветковић Горан)

10. Предлог Решења о престанку мандата директора Јавне установе „Спортски центар Велико Градиште“

11. Предлог Решења о именовању директора Јавне установе „Спортски центар Велико Градиште“

12. Предлог Решења о давању сагласности на Предлог Измене финансијског плана Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац за 2021. годину

13. Предлог Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Основне школе „Миша Живановић“ Средњево за 2021. годину

14. Предлог Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште за 2021. годину

15. Предлог Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Средње школе „Милоје Васић“ Велико Градиште за 2021. годину

16. Предлог Решења о давању сагласности на Измене финансијског плана Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште за 2021. годину

17. Предлог Решења о давању сагласности на Другу измену и допуну Плана рада и финансијског плана Дома здравља Велико Градиште за 2021. годину

19. Предлог Решења о давању сагласности на Измене у Програму рада ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште за 2021. годину

20. Предлог Решења о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за 2021. годину

21. Предлог Решења о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2021. годину

22. Предлог Решења о давању сагласности на Измену и допуну Плана и Програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2021. годину

23. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о реализацији програма пословања за период 01.01.2021 – 30.09.2021. године ЈКП „Дунав Велико Градиште“

24. Предлог Решења о давању сагласности на Измену 3 Програма пословања предузећа ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2021. годину

25. Предлог Решења о давању сагласности на Допуну Посебног програма ЈКП „Дунав Велико Градиште“ о коришћењу средстава из буџета општине Велико Градиште за 2021. годину

11. седница Скупштине општине - 04.10.2021.

Извештај о остварењу буџета за период јануар–јун 2021. године

Одлука о прихватању давања на коришћење непокретности у јавној својини Републике Србије

Решење о давању сагласности на Статут ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

Решење о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године

Решење о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Весна Раденковић)

Решење о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Драган Траиловић)

Решење о отуђењу грађевинског земаљишта из јавне својине општине Велико Градиште, (Бранка Стефановић)

Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, (Десимир Пауновић)

Решење о именовању директора ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

Решење о престанку мандата вршиоца дужности ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

Решење о престанку мандата директора Туристичке организације општине Велико Градиште

Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште

Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње школе “Милоје Васић“ Велико Градиште

Решење o именовању Локалног савета родитеља

Решење о престанку вршиоца дужности директора Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац

Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац

11. седница Скупштине општине - 04.10.2021 - предлози

Сазив 11. седнице Скупштине

Предлог Извештаја о остварењу буџета за период јануар–јун 2021. године

Програм 1

Програм 2

Програм 3

Програм 4

Програм 5

Програм 6

Програм 7

Програм 8

Програм 9

Програм 10

Програм 11

Програм 12

Програм 13

Програм 14

Програм 15

Програм 16

Предлог Одлуке о прихватању давања на коришћење непокретности у јавној својини Републике Србије

Предлог Решења о давању сагласности на Статут ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године

Предлог Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Весна Раденковић)

Предлог Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Драган Траиловић)

Предлог Решења о отуђењу грађевинског земаљишта из јавне својине општине Велико Градиште, (Бранка Стефановић)

Предлог Решења о отуђењу непокретности из јавне својине општине Велико Градиште јавним надметањем, (Перић, Стојићевић, Живорадовић)

Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, ( Десимир Пауновић)

Предлог Решења о именовању директора ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

Предлог Решења о престанку мандата вршиоца дужности ЈУ Културни центар “Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

Предлог Решења о престанку мандата директора Туристичке организације општине Велико Градиште

Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште

Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње школе “Милоје Васић“ Велико Градиште

Предлог Решења o именовању Локалног савета родитеља

10. седница Скупштине општине - 19.08.2021.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2021. годину

Одлука о усвајању Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц“ са извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц“ у општини Велико Градиште

Одлука о сахрањивању и гробљима

Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела, (Стевановић Предраг и Стевановић Јелисавета)

Решење о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2021. годину

Решење о давању сагласности на Измену и допуну Плана рада и финансијског плана Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште за 2021. годину

Решење о давању сагласности на Измене и допуне Плана и Програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2021. годину

Решење о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2021. годину Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац

Решење о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2021. годину Основне школе „Миша Живановић“ Средњево

Решење о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2021. годину Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

Информација – Годишњи извештај о мерењу и верификацији остварене уштеде за трећу годину гарантног периода – јавно осветљење

10. седница Скупштине општине - 19.08.2021. предлози

Сазив 10. седнице Скупштине општине

Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2021. годину

Предлог Одлукео усвајању Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц“ са извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц“ у општини Велико Градиште

Предлог Одлуке о сахрањивању и гробљима

Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште, (Пауновић Десимир)

Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела, (Стевановић Предраг и Стевановић Јелисавета

Предлог Решења о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2021. годину

Предлог Решења о давању сагласности на Измену и допуну Плана рада и финансијског плана Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште за 2021. годину

Предлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана и Програма рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2021. годину

Предлог Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2021. годину Основне школе „Вук Караџић“ Мајиловац

Предлог Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2021. годину Основне школе „Миша Живановић“ Средњево

Предлог Решења о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2021. годину Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

Информација – Годишњи извештај о мерењу и верификацији остварене уштеде за трећу годину гарантног периода – јавно осветљење

9. Седница Скупштине општине - 05.08.2021. предлози

Сазив 9. седнице Скупштине општине

Предлог Oдлуке о измени Oдлуке о општинским путевима и улицама на територији општине Велико Градиште

Предлог Одлуке о измени Одлуке о некатегорисаним путевима на територији општине Велико Градиште

Предлог Одлуке о давању сагласности и усвајању предлога пројекта јавно приватног партнерства за поверавање комуналне делатности одржавања локалне путне инфраструктуре на територији општине Велико Градиште (због обимности материјала, прилози се достављају на диску)

Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште

Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште

Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Миша Живановић“ Средњево

8. седница Скупштине општине - 19.07.2021

Одлука о додељивању општинских награда за 2021. годину

Одлука о додели повеље

Одлука о усвајању Просторног плана општине Велико Градиште

Одлука о усвајању Измене и допуне Плана детаљне регулације централне зоне насеља Велико Градиште

Одлука о усвајању Друге Измене и допуне Плана детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем у општини Велико Градиште

Одлука о усвајању Плана детаљне регулације аеродрома Сребрно језеро са извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације аеродрома Сребрно језеро у општини Велико Градиште

Одлука о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица, повратника по основу Споразума о реадмисији, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса на територији општине Велико Градиште у периоду 2021–2025 године

Одлука о родној равноправности на територији општине Велико Градиште

Одлука о радном времену угоститељских објеката

Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Велико Градиште

Одлука о прибављању непокретности у јавну својину општине Велико Градиште (Милан Динић – локал и стан)

Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Тадић Дарко)

Решење о давању сагласности на Статут о измени Статута Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште

Решење о давању сагласности на Допуну Годишњег плана и програма рада Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за 2021. годину, број 156/20 од 18.11.2020. године

Решење о образовању Комисије за израду Предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Велико Градиште

Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

Решење о именовању Савета за популациону политику

Решење о разрешењу и именовању Комисије за родну равноправност

Пословник Скупштине општине Велико Градиште – пречишћен текст – 19.07.2021

8. седница Скупштине општине - 19.07.2021. предлози

Сазив 8. седнице Скупштине општине

1. Предлог Одлуке о додељивању општинских награда за 2021. годину

2. Предлог Одлуке о додели повеље

3. Предлог Одлуке о усвајању Измене и допуне Плана детаљне регулације централне зоне насеља Велико Градиште

4. Предлог Одлуке о усвајању Друге Измене и допуне Плана детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем у општини Велико Градиште

5. Предлог Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације аеродрома Сребрно језеро са извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације аеродрома Сребрно језеро у општини Велико Градиште

6. Предлог Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица, повратника по основу Споразума о реадмисији, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса на територији општине Велико Градиште у периоду 2021. – 2025. и Одлука – позитивно мишљење

7. Предлог Одлуке о родној равноправностина територији општине Велико Градиште

8. Предлог Одлуке о радном времену угоститељских објеката и Одлука – позитивно мишљење

10. Предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Велико Градиште (Милан Динић – локал и стан)

11. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште ради исправке граница суседних катастарских парцела (Тадић Дарко)

12. Предлог Решења о давању сагласности на Статут о измени Статута Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште

13. Предлог Решења о давању сагласности на Допуну Годишњег плана и програма рада Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за 2021. годину, број 156/20 од 18.11.2020. године

14. Предлог Решења о образовању Комисије за израду Предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Велико Градиште

15. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

16. Предлог Решења о именовању Савета за популациону политику

17. Предлог Решења о разрешењу и именовању Комисије за родну равноправност

– Предлог за допуну дневног реда

18. Одлука о усвајању Просторног плана општине Велико Градиште

image_pdfimage_print